Jeden z właścicieli reklamuje rozliczenie mediów twierdząc, że nie żużył jej tak dużo

Każda wspólnota powinna uchwałą wprowadzić regulaminy rozliczania wody i ciepła. I dopiero na tej podstawie można wprowadzać rożne systemy rozliczeń. Mogą one w różnych wspólnotach zawierać skrajnie różne ustalenia, nie ma bowiem jedynie słusznej i obowiązującej metody.  

ZIMA NIE TAKA STRASZNA, JEŚLI SIĘ DO NIEJ PRZYGOTUJESZ

Październik to miesiąc kiedy poważnie zaczynamy myśleć o zimie. Okres ten może stanowić nie lada wyzwanie jeśli się dobrze nie przygotujesz. O czym powinieneś pamiętać przed rozpoczęciem sezonu zimowego?

Wypłata odszkodowania za powstała szkodę a zakres obowiązków zarządcy

Jako zarządca nieruchomości pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność tylko za te czynności, które zostały określone i wymienione w zawartej umowie ze wspólnotą mieszkaniową. Jest to dla Ciebie szczególnie istotne ze względu na ewentualne roszczenia wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przygotuj się powoli do okresu grzewczego

Powoli zbliża się w okres grzewczy a to właśnie na zarządcy nieruchomości spoczywa szereg związanych z tym obowiązków. Umowy o dostarczenie ciepła nie podpisują mieszkańcy, lecz zarząd wspólnoty. Umowa taka określa obowiązki stron oraz ilość ciepła, które ma być dostarczone do budynku. Stroną takiej umowy może być zarządca nieruchomości i to on ma obowiązek pobierać opłaty, które przeznaczone będą na ogrzewanie.

Zmiany w prawie – nowe rozporządzenie w sprawie selekcji odpadów

Do konsultacji trafił 7 lipca br projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Projekt ten zakłada, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie selektywne zbieranie odpadów w podziale na sześć frakcji.

W 2017 zniknie użytkowanie wieczyste

Od 1 stycznia 2017 r. ma zniknąć prawo użytkowania wieczystego – zmiana dotyczyć będzie jednak tylko budynków wielorodzinnych.

W 2016 r. nie będą już przyjmowane wniosku w ramach programu MdM

Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków w rządowych programie Mieszkanie dla Młodych, w ramach limitu przewidzianego na rok 2017. 

Kiedy Kodeks budowlany?

Pod koniec 2016 roku planowane jest przedstawienie przez resort infrastruktury i budownictwa projekt kodeksu budowlanego. 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Prezydent RP podpisał ustawę O kształtowaniu ustroju rolnego, czyli tzw. ustawę o ochronie ziemi. Weszła ona w życie 30 kwietnia b.r. 

Słaba koniunktura

GUS podał, że w kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest lepszy niż w marcu, ale nadal ujemny (na poziomie - 2,4 wobec - 6,9 przed miesiącem).