Wszystko o egzekucji opłat ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jeżeli osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu zalega z opłatami na rzecz spółdzielni, ta zobowiązana jest do dochodzenia roszczenia. Dowiedz się, jak prowadzić egzekucję opłat i czy jest możliwa przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Upewnij się, czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne lokali

Problem: Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne dotyczące poszczególnych lokali?

Upewnij się, czy wolno myć auto przed blokiem

Wśród wielu kontrowersyjnych regulacji stanowionych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe znajdują się między innymi różnego rodzaju zakazy. Czy można na przykład zakazać mieszkańcom mycia samochodów na parkingu przed budynkiem?

Dowiedz się, czy administrator może indywidualnie zbierać głosy

Sposoby głosowania nad uchwałami bardzo precyzyjnie określa art. 23 ustawy o własności lokali. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Czy jednak administrator także ma prawo indywidualnie zbierać głosy?

Co zmieni nowa ustawa w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Coraz mniej czasu mają wspólnoty i spółdzielnie na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Możliwe, że nowości w procedurze przekształceniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zobaczmy, jakie zmiany są planowane i przed jakim wyborem stoją zarządy.

Co zmieni nowa ustawa w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Coraz mniej czasu mają wspólnoty i spółdzielnie na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Możliwe, że nowości w procedurze przekształceniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zobaczmy, jakie zmiany są planowane i przed jakim wyborem stoją zarządy.

Wydatki z tytułu działania windykatorów

Sprawdź, jak windykować dłużników w trudnej sytuacji życiowej

Skuteczna windykacja dłużników wymaga przyjęcia określonych reguł postępowania i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń. Warto jednak pamiętać, że niektórzy zadłużeni właściciele lokali są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dowiedz się, jakie są sposoby odzyskania należnych kwot od takich osób.

Policja będzie mogła zmusić kierowców do badania trzeźwości.

Żądanie ujawnienia danych osobowych - kiedy nie możesz ich podać wg RODO 2018

Jako administrator danych osobowych możesz w dowolnej chwili otrzymać od organu publicznego żądanie ujawnienia danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej. Pamiętaj jednak, że musi ono spełniać określone wymogi formalne. Sprawdź, jakie.

pracownicy

Dowiedz się, które dokumenty nie są objęte ochroną danych osobowych

Administratorem danych osobowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarząd lub zarządca sprawujący zarząd powierzony. Upewnij się, które dokumenty można udostępniać właścicielom mieszkań bez narażania się na wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wynikające z RODO 2018.

ręce na laptopie

Upewnij się, jak prawidłowo czytać księgę wieczystą

Księgi wieczyste są podstawowymi dokumentów, z jakimi każdy zarządca spotyka się w codziennej pracy. Umiejętność ich analizy umożliwia uzyskanie niezbędnych danych o nieruchomości, którą zarządza, ustalenie stanu prawnego, w tym ustalenie właścicieli lokali w budynku i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, a podstawowym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece.