Co zmieni nowa ustawa w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Coraz mniej czasu mają wspólnoty i spółdzielnie na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Możliwe, że nowości w procedurze przekształceniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zobaczmy, jakie zmiany są planowane i przed jakim wyborem stoją zarządy.

Co zmieni nowa ustawa w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Coraz mniej czasu mają wspólnoty i spółdzielnie na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Możliwe, że nowości w procedurze przekształceniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zobaczmy, jakie zmiany są planowane i przed jakim wyborem stoją zarządy.

Wydatki z tytułu działania windykatorów

Sprawdź, jak windykować dłużników w trudnej sytuacji życiowej

Skuteczna windykacja dłużników wymaga przyjęcia określonych reguł postępowania i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń. Warto jednak pamiętać, że niektórzy zadłużeni właściciele lokali są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dowiedz się, jakie są sposoby odzyskania należnych kwot od takich osób.

Policja będzie mogła zmusić kierowców do badania trzeźwości.

Żądanie ujawnienia danych osobowych - kiedy nie możesz ich podać wg RODO 2018

Jako administrator danych osobowych możesz w dowolnej chwili otrzymać od organu publicznego żądanie ujawnienia danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej. Pamiętaj jednak, że musi ono spełniać określone wymogi formalne. Sprawdź, jakie.

pracownicy

Dowiedz się, które dokumenty nie są objęte ochroną danych osobowych

Administratorem danych osobowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarząd lub zarządca sprawujący zarząd powierzony. Upewnij się, które dokumenty można udostępniać właścicielom mieszkań bez narażania się na wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wynikające z RODO 2018.

ręce na laptopie

Upewnij się, jak prawidłowo czytać księgę wieczystą

Księgi wieczyste są podstawowymi dokumentów, z jakimi każdy zarządca spotyka się w codziennej pracy. Umiejętność ich analizy umożliwia uzyskanie niezbędnych danych o nieruchomości, którą zarządza, ustalenie stanu prawnego, w tym ustalenie właścicieli lokali w budynku i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, a podstawowym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Podatnik będzie się kontaktował z urzędem skarbowym przez Internet

Sprawdź, jak zorganizować głosowanie nad uchwałami przez Internet

Pytanie: Czy można zorganizować głosowanie nad uchwałą przez Internet?

spotkanie, zebranie kilku osób

Poznaj zasady oddawania głosów w przypadku współwłasności

Pytanie: W naszej wspólnocie mieszkaniowej jest lokal, który ma dwóch właścicieli. Czy jeden z właścicieli może głosować podczas zebrania za siebie oraz w imieniu drugiego właściciela?

Woda mineralna

Jak właściwie dobrać ciepłomierz i wodomierz

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Dowiedz się, jakie kroki należy przedsięwziąć podczas podejmowania decyzji, jakie ciepłomierze i wodomierze zastosować w budynku.

Umowa na zastępstwo

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację dla banków w celu uzyskania kredytów z premią

Zasady udzielania kredytów z premią termomodernizacyjną i remontową reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Starając się o takie dofinansowanie należy odpowiednio przygotować dokumentację. Z nami dowiesz się, na co może być przeznaczony kredyt z premią remontową oraz  jak prawidłowo złożyć wniosek.