Przechwytywanie

Wzory uchwał i regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Zasady dotyczące zarządzania oraz korzystania z nieruchomości wspólnej warto sprecyzować w postaci odpowiednich regulaminów. Każdy taki regulamin przyjmowany jest w formie uchwały właścicieli lokali. Niniejsza publikacja stanowi zbiór przykładowych uchwał dotyczących wprowadzenia regulaminów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych oraz załączników do tychże uchwał w postaci samych regulaminów. Aby wzory były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone praktycznymi komentarzami.

Przechwytywanie

Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych

Spółdzielnie należą do podmiotów o szczególnym charakterze społeczno-gospodarczymi z tego względu są wnikliwie obserwowane przez środowisko, w którym funkcjonują. Znajdują się także często pod silną presją społeczną. Zachowanie w trakcie działalności wysokich norm moralnych i etycznych ma więc szczególne znaczenie. W dobie wszechobecnej konkurencji wielkie międzynarodowe firmy pragną zwrócić na siebie uwagę, promując etyczny biznes, a Komisja Europejska zwraca coraz większą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego też Kongres Spółdzielczości opracował zbiór spółdzielczych wartości i zasad postępowania w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Stanowi on jednocześnie zbiór wzajemnych obowiązków i relacji wielkiej wspólnoty, jaką stanowią spółdzielnie i ich członkowie.

Przechwytywanie2

Wzory uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawach lokalowych z praktycznymi komentarzami

Każda decyzja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej dotycząca lokali powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Przechwytywanie

Wzory uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością z praktycznymi komentarzami

Jeżeli w naszym budynku lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, konieczne jest powołanie zarządu. Zarówno zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Każda decyzja właścicieli lokali dotycząca zarządu nieruchomością wspólną powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe,zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Przechwytywanie

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Sprawdź, kiedy przysługuje i jak się o nie ubiegać

Przeprowadzenie procedury wywłaszczeniowej dozwolone jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, a rekompensatą za odebrane nam dobro ma być wypłata słusznego odszkodowania. Dowiedz się, w jaki sposób określana jest wysokość odszkodowania, kto jest odpowiedzialny za wypłatę, jak się odwoływać od decyzji wydawanych w tej sprawie, komu przysługuje wypłata zaliczki, a komu nieruchomość zamienna. Szczególnej uwagi wymagają też terminy na podjęcie poszczególnych działań.

Przechwytywanie2

Nadbudowa lub przebudowa nieruchomości wspólnej. Sprawdź, jak wspólnota może zarządzać powstałym w ten sposób lokalem

Udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że do ich podjęcia potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Dowiedz się, jak wspólnota powinna podjąć taką uchwałę i jak zarządzać lokalem powstałym w wyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej.

Przechwytywanie

Rozliczanie mediów w praktyce

Rozliczanie mediów jest jednym z kluczowych elementów w gospodarce finansowej każdej nieruchomości. Przepisy prawa narzucają na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania mediów zużywanych w poszczególnych lokalach.Z pewnością wiesz, że dobierając urządzenia pomiarowe, należy mieć przede wszystkim na uwadze, czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Jednak czy jesteś pewny, jakie kroki należy przedsięwziąć podczas podejmowania decyzji, jakie ciepłomierze i wodomierze zastosować w budynku?Nie ma obowiązku wystawiania przez wspólnotę mieszkaniową faktur dla właścicieli lokali za media nabywane przez wspólnotę i dostarczane do indywidualnych lokali. Nie stanowi to jednak zakazu ich wystawiania. Czy to oznacza, że możesz sporządzać faktury? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym ebooku.

RODO 2018 – najważniejsze zmiany dla zarządców nieruchomości

Od 25 maja 2018 r. w Polsce ma zastosowanie ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Jako zarządca nieruchomości jesteś administratorem danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczne wskazówki, jak uniknąć wysokich kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Dowiesz się, czy powinieneś powołać inspektora ochrony danych osobowych i jak bezbłędnie przygotować z nim umowę. Doradzamy także, jak należy działać w sytuacji wycieku danych osobowych.

10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych

Zyskaj szablony najistotniejszych pism sporządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe wraz z komentarzami ekspertów.

Sprawdź, jakie od 2018 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości

Dowiedz się, jak zmieniły się stawki podatków lokalnych oraz jakie obowiązują obecnie stawki maksymalne podatku od nieruchomości.