Zmiany przy przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nareszcie dostrzeżono problem dotyczący utrudnień w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania tzw. rokowań po drugim przetargu. Zmiany w przepisach mają m.in. ułatwić bezpieczne przeprowadzenie tej procedury w czasie epidemii.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience

PYTANIE: Jak wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Wpływ spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – część 1

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: suizpg) obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udział społeczeństwa w procesie sporządzania tego dokumentu. Z artykułu dowiesz się m.in., jaka jest istota studium, jakie pełni funkcje oraz jakie są skutki prawne jego uchwalania.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie udziału w głosowaniu nad uchwałą

Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało lub mogło mieć wpływ na jej treść – tak orzekł Sąd Najwyższy (dalej: SN).

Nowelizacja prawa budowlanego dotyczy też wspólnot mieszkaniowych

W dniu19 września 2020 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: prbud). Nowelizacja dotyczy m.in. procesu inwestycyjno-budowlanego, podziału projektu budowlanego oraz związanej z projektem dokumentacji, unieważnienia pozwolenia na budowę oraz wymogu protokołowania kontroli stanu obiektów budowlanych.

ARN63

Zmiany przy przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nareszcie dostrzeżono problem dotyczący utrudnień w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania tzw. rokowań po drugim przetargu. Zmiany w przepisach mają m.in. ułatwić bezpieczne przeprowadzenie tej procedury w czasie epidemii.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience

PYTANIE: Jak wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Wpływ spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – część 1

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: suizpg) obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udział społeczeństwa w procesie sporządzania tego dokumentu. Z artykułu dowiesz się m.in., jaka jest istota studium, jakie pełni funkcje oraz jakie są skutki prawne jego uchwalania.