Wzór wniosku o podział nieruchomości

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

ręce na laptopie

Upewnij się, jak prawidłowo czytać księgę wieczystą

Księgi wieczyste są podstawowymi dokumentów, z jakimi każdy zarządca spotyka się w codziennej pracy. Umiejętność ich analizy umożliwia uzyskanie niezbędnych danych o nieruchomości, którą zarządza, ustalenie stanu prawnego, w tym ustalenie właścicieli lokali w budynku i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, a podstawowym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Podatnik będzie się kontaktował z urzędem skarbowym przez Internet

Sprawdź, jak zorganizować głosowanie nad uchwałami przez Internet

Pytanie: Czy można zorganizować głosowanie nad uchwałą przez Internet?

spotkanie, zebranie kilku osób

Poznaj zasady oddawania głosów w przypadku współwłasności

Pytanie: W naszej wspólnocie mieszkaniowej jest lokal, który ma dwóch właścicieli. Czy jeden z właścicieli może głosować podczas zebrania za siebie oraz w imieniu drugiego właściciela?

Woda mineralna

Jak właściwie dobrać ciepłomierz i wodomierz

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Dowiedz się, jakie kroki należy przedsięwziąć podczas podejmowania decyzji, jakie ciepłomierze i wodomierze zastosować w budynku.

Umowa na zastępstwo

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację dla banków w celu uzyskania kredytów z premią

Zasady udzielania kredytów z premią termomodernizacyjną i remontową reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Starając się o takie dofinansowanie należy odpowiednio przygotować dokumentację. Z nami dowiesz się, na co może być przeznaczony kredyt z premią remontową oraz  jak prawidłowo złożyć wniosek.

Urząd skarbowy musi poinformować podatnika o egzekucji w odpowiednim czasie

Czy spółki komunalne mogą zarządzać nieruchomościami

Pytanie: Jesteśmy spółką komunalną. Czy możemy rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami gminnymi?

Opłaty parkingowe można wliczyć w koszty.

Budowa parkingu według nowych warunków technicznych

Obowiązujące od początku bieżącego roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące stanowisk postojowych, wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące parkingów i garaży. Odnoszą się one do miejsc postojowych przeznaczonych nie tylko dla samochodów osobowych, ale także innych samochodów. Przepisy nie regulują natomiast kwestii korzystania z takich miejsc przez inne pojazdy, np. motocykle. Wyjaśniamy, jakie warunki powinny spełniać obecnie parkingi i garaże.

blok mieszkalny - wysoki

Balkon – czyją stanowi własność

Wraz z wejściem w życie ustawy o własności lokali rozpoczął się spór o to, co stanowi część wspólną budynku, a co jest wyłączną własnością właściciela lokalu. Dowiedz się, jakie jest stanowisko orzecznictwa w kwestii prawa własności balkonu.