Umowa o spłacie zadłużenia w formie odpracowania długu

Jedną z form pomocy zadłużonemu właścicielowi jest umożliwienie mu odpracowania długu, poprzez wykonanie określonych prac na rzecz wspólnoty (art. 453 oraz art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego). Dowiedz się, jak sporządzić umowę o odpracowanie długu.

Wydatki z tytułu działania windykatorów

Sprawdź, jak windykować dłużników w trudnej sytuacji życiowej

Skuteczna windykacja dłużników wymaga przyjęcia określonych reguł postępowania i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń. Warto jednak pamiętać, że niektórzy zadłużeni właściciele lokali są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dowiedz się, jakie są sposoby odzyskania należnych kwot od takich osób.

dyrektor / prezes

Przekonaj się, czy członek zarządu musi prowadzić działalność gospodarczą

Pytanie: Obecnie zarządca nieruchomości musi prowadzić działalność gospodarczą. Czy ten obowiązek dotyczy także członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Policja będzie mogła zmusić kierowców do badania trzeźwości.

Żądanie ujawnienia danych osobowych - kiedy nie możesz ich podać wg RODO 2018

Jako administrator danych osobowych możesz w dowolnej chwili otrzymać od organu publicznego żądanie ujawnienia danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej. Pamiętaj jednak, że musi ono spełniać określone wymogi formalne. Sprawdź, jakie.

Firma remontowo-budowlana

Sprawdź, kiedy należy się ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez dewelopera w stanie surowym (niewykończonym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof i mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu, jeżeli zostały poniesione w okresie dwóch lat, tj. od dnia uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

budynek firmy, biurowiec

Poznaj swoje obowiązki niewynikające z Prawa budowlanego

Obok obowiązków zarządcy nieruchomości wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane dotyczących rocznych oraz 5-letnich przeglądów stanu technicznego obiektu warto pamiętać, że obowiązki dotyczące kotłów oraz instalacji klimatyzacyjnej „nie zniknęły”, ale zostały przeniesione do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (ucheb). Upewnij się, kiedy należy przeprowadzać kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

pracownicy

Dowiedz się, które dokumenty nie są objęte ochroną danych osobowych

Administratorem danych osobowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarząd lub zarządca sprawujący zarząd powierzony. Upewnij się, które dokumenty można udostępniać właścicielom mieszkań bez narażania się na wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wynikające z RODO 2018.

Rachunek zysków i strat

Dowiedz się, kto i na jakich zasadach uczestniczy w kosztach spółdzielni mieszkaniowej

Opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zależą od postanowień jej statutu, ale nie tylko. Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę w momencie ustalania obowiązku uczestniczenia w kosztach jest rodzaj posiadanego prawa do lokalu. Dowiedz się, kto i jakimi opłatami może zostać obciążony przez spółdzielnię.