Sprawdź, jak chronić mieszkańców przed domokrążcami

Zarządcy nieruchomości w swojej działalności często spotykają się z praktykami marketingowymi uciążliwymi dla mieszkańców. Reklamodawcy, roznosiciele ulotek czy domokrążcy często tłumaczą się tzw. „marketingiem bezpośrednim”. Upewnij się, czy ich działalność jest zgodna z prawem oraz jakimi środkami dysponuje zarządca, by zwalczać takie praktyki.

Sprawdź, czy właściciel lokalu może monitorować teren wokół budynku

Problem: Czy jeden z właścicieli mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej bez zgody pozostałych mieszkańców może monitorować teren wokół budynku, tj. wejścia do klatek schodowych itp.? Kamery zostały zamontowane na balkonie jego mieszkania.

Dowiedz się, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy

Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdź, co stanowi przychody wspólnoty mieszkaniowej oraz który dochód jest zwolniony z podatku.

Co może nowy właściciel z większościowym udziałem w terenach wspólnych

Problem: Mieszkam na osiedlu zamkniętym. Z 323 udziałów 200 osób podpisało umowę o zarządzanie z zarządcą (firmę zarządzającą tworzy 10 właścicieli nieruchomości i ma już 160 głosów). Zarządca chce odkupić od dewelopera ok. 150 na ok. 200 nieprzejętych udziałów za symboliczną sumę i przekazywać dalej mieszkańcom, którzy dotychczas nie przejęli. Co, jeśli zarządca kupi 150 udziałów, w tym 10 swoich, i w ten sposób zyska władzę całkowitą?