Wolne Miasto_Eco Classic

Czy komercyjne mieszkania będą powstawać na gruntach gminnych

Czy deficyt terenów pod budowę mieszkań skłania deweloperów do pozyskiwania gruntów gminnych i współpracy z samorządami? Czy firmy będą budować na państwowych działkach w zamian przekazując część mieszkań? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

UWAGA! Dużo zmian w ustawie o odpadach!

Najnowszy projekt ustawy zawiera zmiany w ustawie o odpadach (uo) w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego (część została już transponowana do przepisów krajowych).

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

MRPiT: Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego (komunikat)

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym – takie będą efekty ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którą przyjął dziś bez poprawek Senat. Rozwiązanie to będzie się opierać na współpracy między gminami a inwestorami.

Zmiany przy przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nareszcie dostrzeżono problem dotyczący utrudnień w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania tzw. rokowań po drugim przetargu. Zmiany w przepisach mają m.in. ułatwić bezpieczne przeprowadzenie tej procedury w czasie epidemii.

Nowelizacja prawa budowlanego dotyczy też wspólnot mieszkaniowych

W dniu19 września 2020 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: prbud). Nowelizacja dotyczy m.in. procesu inwestycyjno-budowlanego, podziału projektu budowlanego oraz związanej z projektem dokumentacji, unieważnienia pozwolenia na budowę oraz wymogu protokołowania kontroli stanu obiektów budowlanych.

Niewłaściwa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości gminnych

SN: zmiana tzw. starej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest dopuszczalna

Sąd Najwyższy w uchwale z 27 listopada br.   1 dopuścił możliwość zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalonej na podstawie przepisów prawa obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej - u.g.n.), w związku ze zmianą celu wykorzystania nieruchomości w rozumieniu w art. 72 ust. 3 pkt 4 u.g.n. w sytuacji uprzedniej zmiany wysokości opłaty rocznej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości.

Fotolia_41184304_Subscription_Monthly_XXL

Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości? Wskazówki prawnika

Niskie oprocentowanie lokat bankowych, niepewne perspektywy gospodarcze oraz ryzyko inflacji powodują, że wiele osób poszukuje alternatywnych form lokowania zgromadzonego majątku. Zakup nieruchomości to jedna z najpopularniejszych form zabezpieczenia i pomnażania kapitału. Wskazujemy najważniejsze pułapki prawne, jakie czyhają na inwestorów.

biurowiec

Czy konwersje to przyszłość nieruchomości komercyjnych

W sektorze nieruchomości komercyjnych wyraźnie widać nowe kierunki inwestycji. Coraz częściej rozważane są też zmiany przeznaczenia inwestycji i konwersje budynków

SGI_Ustronie Mokotów_Warszawa

Czy popyt na mieszkania słabnie

Czy po wprowadzeniu nowych ograniczeń spadło zainteresowanie zakupem nowych mieszkań? Czy od wiosny zwiększyła się ilość osób kupujących inwestycyjnie, lokujących gotówkę w nieruchomości? Czy wśród klientów deweloperów pojawili się zagraniczni inwestorzy? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

AdobeStock_326669497

Jak zarządca nieruchomości może zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie zagrożenia epidemicznego?

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce kluczowe jest, aby wszyscy, którzy mogą, pozostali w swoich domach i ograniczyli kontakty z innymi ludźmi. Jest to szczególnie trudny czas dla mieszkańców budynków wielomieszkaniowych. Części wspólne nieruchomości to miejsca o podwyższonym ryzyku zakażenia. Dodatkowo zebrania roczne właścicieli, na których podejmowane są ważne decyzje związane z nieruchomością wspólną będą odbywać się w późniejszym terminie. Ministerstwo Rozwoju dopuszcza takie rozwiązanie bez nakładania sankcji na zarządy wspólnot i zarządców, niemniej może być to niekorzystne dla wspólnot, które potrzebują podjąć uchwały niezbędne do ich płynnego funkcjonowania poprzez zabezpieczenie realizacji niezbędnych remontów oraz zapewnienia płynności finansowej. Naprzeciw potrzebom mieszkańców wynikających z obecnego stanu epidemii wychodzą firmy zarządzające nieruchomościami, które dbają o części wspólne jak i oferują rozwiązania pozwalające załatwić wszystkie kwestie zdalnie bez wychodzenia z domu, drogą internetową bądź telefoniczną.