Dowiedz się, jakie zmiany zastąpią Kodeks urbanistyczno-budowlany

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju porzuciło prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Wciąż jednak planowana jest reforma prawa budowlanego, która przybierze postać nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym celu powołany został zespół specjalistów z różnych dziedzin urbanistyki. Mają oni wykorzystać dotychczasowe rozwiązania kodeksowe, ale stawiają przede wszystkim na uproszenia.

Dowiedz się, jak zabezpieczać i usuwać azbest

Odkąd odkryliśmy rakotwórcze działanie azbestu ten popularny niegdyś materiał budowlany musi być usuwany i to w dość restrykcyjnym reżimie prawnym. Zobaczmy jak prawidłowo usuwać azbest z naszego otoczenia.

Sprawdź, kto, na jakich zasadach i kiedy będzie mógł przekształcić przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we własność

Z początkiem przyszłego roku zniknąć ma użytkowanie wieczyste gruntu. Teraz dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów staną się ich właścicielami. Wyjaśniamy, jak ta zmiana wpłynie na sytuację właścicieli mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych.

Przeczytaj, w jaki sposób zarząd powinien prowadzić korespondencję z właścicielami lokali

Zarząd ma obowiązek informowania właścicieli o określonych zdarzeniach, który nakłada na niego ustawa o własności lokali. Nie należy jednak go mylić z odpowiedziami na pytania właścicieli skierowanymi do zarządu. Odpowiedzi te udzielane są tylko na zasadzie zwyczaju i kultury osobistej, a nie na podstawie obowiązku prawnego.

Jak sobie radzić z zalegającymi na osiedlowych parkingach samochodami niemieszkańców

Coraz większa liczba samochodów i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych rodzą konflikty dotyczące parkowania w miejscach „ogólnodostępnych”, ale jednak należących do spółdzielni mieszkaniowych czy właścicieli domów wielorodzinnych. Czy w takiej sytuacji można zakładać blokady na koła samochodów stojących na prywatnej ziemi?

Dowiedz się, czy możliwa jest adaptacja poddasza nieużytkowego na użytkowe

Czy, w jakich przypadkach i kiedy wymagany jest projekt i pozwolenie/zgłoszenie na budowę w przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego na użytkowe, w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na cele mieszkaniowe?.

Dowiedz się, kto zapłaci za uwłaszczenie spółdzielni

Z początkiem 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W życie ma wejść ustawa, dzięki której dotychczasowi użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści staną się odpowiednio właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Uwłaszczenie może jednak okazać się bardzo kosztowne. Dowiedz się, co to oznacza dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków.

Wyłączne prawo do miejsca postojowego. Czego mogą żądać nabywcy w umowie z deweloperem

Jednym z istotnych wyzwań współczesnych deweloperów stało się zaspokajanie ogromnego zapotrzebowania społecznego na miejsca postojowe. Przyczynia się do tego wiele czynników, takich jak zwiększenie liczby pojazdów mechanicznych czy też zagęszczanie architektoniczne miast. Zapewnienie możliwości parkowania samochodu, szczególnie nieopodal miejsca zamieszkania, stało się problemem nie tylko ekonomiczno-społecznym, ale też prawnym. Dowiedz się, czy możliwe jest zapewnienie nabywcy lokalu w umowie deweloperskiej wyłącznego prawa do miejsca postojowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Wyjaśniamy, czym są pożytki w użytkowaniu, najmie i dzierżawie

Pojęcie pożytków nie powinno być obce nikomu kto zamierza udostępnić swoją lub uzyskać dostęp do cudzej nieruchomości. Niezależnie od tego czy do przekazania nieruchomości do używania dochodzi na podstawie umowy najmu czy dzierżawy, dochody przynoszone przez rzecz mogą mieć istotne znaczenie dla opłacalności całej umowy. Zobaczmy jak prawo reguluje los pożytków.

Sprawdź, jak powinieneś kreować wizerunek budynku, którym zarządzasz

Jestem zarządcą budynku, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe. Wiele z nich stoi pustych. Jak mogę zadbać o rozreklamowanie budynku na rynku, tak aby zachęcić potencjalnych najemców?