Jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach z 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obrót niektórymi nieruchomościami jest utrudniony i droższy. Winne jest prawo wodne, które weszło tego dnia w życie. Na jego podstawie właściciel nieruchomości, na której znajduje się sadzawka, oczko wodne, basen, zbiornik retencyjny, nie może jej sprzedać, jeżeli wcześniej nie zaproponuje nabycia staroście. Do tej pory takiego obowiązku nie było. Wyjaśniamy, jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach prawa wodnego, jakie nastąpiły 1 stycznia 2018 r.

Dowiedz się, jak zgodnie z prawem montować tablice i urządzenia reklamowe

Jesteśmy firmą zarządzającą nieruchomościami. Na zarządzanym przez nas budynku chcielibyśmy wywiesić tablice reklamujące przedsiębiorców świadczących usługi w naszym bloku. Czy są jakieś formalności, których powinniśmy dopełnić, aby to zrobić? Czy grożą nam jakieś kary, jeśli postąpimy wedle własnego uznania?

Sprawdź, jak chronić mieszkańców przed domokrążcami

Zarządcy nieruchomości w swojej działalności często spotykają się z praktykami marketingowymi uciążliwymi dla mieszkańców. Reklamodawcy, roznosiciele ulotek czy domokrążcy często tłumaczą się tzw. „marketingiem bezpośrednim”. Upewnij się, czy ich działalność jest zgodna z prawem oraz jakimi środkami dysponuje zarządca, by zwalczać takie praktyki.

Sprawdź, czy właściciel lokalu może monitorować teren wokół budynku

Problem: Czy jeden z właścicieli mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej bez zgody pozostałych mieszkańców może monitorować teren wokół budynku, tj. wejścia do klatek schodowych itp.? Kamery zostały zamontowane na balkonie jego mieszkania.

Dowiedz się, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy

Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdź, co stanowi przychody wspólnoty mieszkaniowej oraz który dochód jest zwolniony z podatku.

Co może nowy właściciel z większościowym udziałem w terenach wspólnych

Problem: Mieszkam na osiedlu zamkniętym. Z 323 udziałów 200 osób podpisało umowę o zarządzanie z zarządcą (firmę zarządzającą tworzy 10 właścicieli nieruchomości i ma już 160 głosów). Zarządca chce odkupić od dewelopera ok. 150 na ok. 200 nieprzejętych udziałów za symboliczną sumę i przekazywać dalej mieszkańcom, którzy dotychczas nie przejęli. Co, jeśli zarządca kupi 150 udziałów, w tym 10 swoich, i w ten sposób zyska władzę całkowitą?

   Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących

Problem: Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

Wyodrębnianie lokali mieszkalnych po nowemu

W 2018 roku doczekaliśmy się kolejnej nowelizacji ustawy o własności lokali. Jej głównym celem jest zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Po zmianie przepisów nie jest już możliwe jak dotychczas uznanie, że wydzielenie lokalu mieszkalnego jest wyłącznie czynnością techniczną. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

Wszystko o egzekucji opłat ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jeżeli osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu zalega z opłatami na rzecz spółdzielni, ta zobowiązana jest do dochodzenia roszczenia. Dowiedz się, jak prowadzić egzekucję opłat i czy jest możliwa przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Upewnij się, czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne lokali

Problem: Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne dotyczące poszczególnych lokali?