Przeczytaj, w jaki sposób zarząd powinien prowadzić korespondencję z właścicielami lokali

Zarząd ma obowiązek informowania właścicieli o określonych zdarzeniach, który nakłada na niego ustawa o własności lokali. Nie należy jednak go mylić z odpowiedziami na pytania właścicieli skierowanymi do zarządu. Odpowiedzi te udzielane są tylko na zasadzie zwyczaju i kultury osobistej, a nie na podstawie obowiązku prawnego.

Jak sobie radzić z zalegającymi na osiedlowych parkingach samochodami niemieszkańców

Coraz większa liczba samochodów i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych rodzą konflikty dotyczące parkowania w miejscach „ogólnodostępnych”, ale jednak należących do spółdzielni mieszkaniowych czy właścicieli domów wielorodzinnych. Czy w takiej sytuacji można zakładać blokady na koła samochodów stojących na prywatnej ziemi?

Dowiedz się, czy możliwa jest adaptacja poddasza nieużytkowego na użytkowe

Czy, w jakich przypadkach i kiedy wymagany jest projekt i pozwolenie/zgłoszenie na budowę w przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego na użytkowe, w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na cele mieszkaniowe?.

Dowiedz się, kto zapłaci za uwłaszczenie spółdzielni

Z początkiem 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W życie ma wejść ustawa, dzięki której dotychczasowi użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści staną się odpowiednio właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Uwłaszczenie może jednak okazać się bardzo kosztowne. Dowiedz się, co to oznacza dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków.

Wyłączne prawo do miejsca postojowego. Czego mogą żądać nabywcy w umowie z deweloperem

Jednym z istotnych wyzwań współczesnych deweloperów stało się zaspokajanie ogromnego zapotrzebowania społecznego na miejsca postojowe. Przyczynia się do tego wiele czynników, takich jak zwiększenie liczby pojazdów mechanicznych czy też zagęszczanie architektoniczne miast. Zapewnienie możliwości parkowania samochodu, szczególnie nieopodal miejsca zamieszkania, stało się problemem nie tylko ekonomiczno-społecznym, ale też prawnym. Dowiedz się, czy możliwe jest zapewnienie nabywcy lokalu w umowie deweloperskiej wyłącznego prawa do miejsca postojowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Wyjaśniamy, czym są pożytki w użytkowaniu, najmie i dzierżawie

Pojęcie pożytków nie powinno być obce nikomu kto zamierza udostępnić swoją lub uzyskać dostęp do cudzej nieruchomości. Niezależnie od tego czy do przekazania nieruchomości do używania dochodzi na podstawie umowy najmu czy dzierżawy, dochody przynoszone przez rzecz mogą mieć istotne znaczenie dla opłacalności całej umowy. Zobaczmy jak prawo reguluje los pożytków.

Sprawdź, jak powinieneś kreować wizerunek budynku, którym zarządzasz

Jestem zarządcą budynku, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe. Wiele z nich stoi pustych. Jak mogę zadbać o rozreklamowanie budynku na rynku, tak aby zachęcić potencjalnych najemców?

Jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach z 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obrót niektórymi nieruchomościami jest utrudniony i droższy. Winne jest prawo wodne, które weszło tego dnia w życie. Na jego podstawie właściciel nieruchomości, na której znajduje się sadzawka, oczko wodne, basen, zbiornik retencyjny, nie może jej sprzedać, jeżeli wcześniej nie zaproponuje nabycia staroście. Do tej pory takiego obowiązku nie było. Wyjaśniamy, jakie problemy możesz mieć ze sprzedażą nieruchomości po zmianach prawa wodnego, jakie nastąpiły 1 stycznia 2018 r.

Dowiedz się, jak zgodnie z prawem montować tablice i urządzenia reklamowe

Jesteśmy firmą zarządzającą nieruchomościami. Na zarządzanym przez nas budynku chcielibyśmy wywiesić tablice reklamujące przedsiębiorców świadczących usługi w naszym bloku. Czy są jakieś formalności, których powinniśmy dopełnić, aby to zrobić? Czy grożą nam jakieś kary, jeśli postąpimy wedle własnego uznania?

Sprawdź, jak chronić mieszkańców przed domokrążcami

Zarządcy nieruchomości w swojej działalności często spotykają się z praktykami marketingowymi uciążliwymi dla mieszkańców. Reklamodawcy, roznosiciele ulotek czy domokrążcy często tłumaczą się tzw. „marketingiem bezpośrednim”. Upewnij się, czy ich działalność jest zgodna z prawem oraz jakimi środkami dysponuje zarządca, by zwalczać takie praktyki.