Zmiany przy przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nareszcie dostrzeżono problem dotyczący utrudnień w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania tzw. rokowań po drugim przetargu. Zmiany w przepisach mają m.in. ułatwić bezpieczne przeprowadzenie tej procedury w czasie epidemii.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience

PYTANIE: Jak wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Wpływ spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – część 1

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: suizpg) obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udział społeczeństwa w procesie sporządzania tego dokumentu. Z artykułu dowiesz się m.in., jaka jest istota studium, jakie pełni funkcje oraz jakie są skutki prawne jego uchwalania.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie udziału w głosowaniu nad uchwałą

Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało lub mogło mieć wpływ na jej treść – tak orzekł Sąd Najwyższy (dalej: SN).

Nowelizacja prawa budowlanego dotyczy też wspólnot mieszkaniowych

W dniu19 września 2020 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: prbud). Nowelizacja dotyczy m.in. procesu inwestycyjno-budowlanego, podziału projektu budowlanego oraz związanej z projektem dokumentacji, unieważnienia pozwolenia na budowę oraz wymogu protokołowania kontroli stanu obiektów budowlanych.

Zmiany w prawie zamówień publicznych od 2021 roku - część 2

W poprzednim wydaniu wspomnieliśmy o zmianach, jakie się szykują od 2021 roku w zakresie zamówień publicznych, m.in. uregulowania i zabezpieczenia zaliczek. Dzisiaj przeczytasz m.in. jakie klauzule waloryzacyjne będą obowiązywały, jak wpłynie waloryzacja na zmianę wynagrodzenia podwykonawcy oraz o instytucji bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

Rozliczenie funduszu remontowego przez spółdzielnię mieszkaniową

Jak się do tej sytuacji ma zasada lex retro non agit

Problemowy kod GTU

Pytanie: Pytanie: Spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności, świadczonymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (budynki mieszkalne). Usługi te w klasyfikacji oznaczone są jako PKWiU 68.32.12.0.  Czy w nowej strukturze JPK_VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. zarządzanie nieruchomościami należy oznaczyć kodem GTU_12? A czy najem lokali użytkowych w nowej strukturze również trzeba oznaczyć GTU_12?

2021

Zmiany przy przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nareszcie dostrzeżono problem dotyczący utrudnień w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania tzw. rokowań po drugim przetargu. Zmiany w przepisach mają m.in. ułatwić bezpieczne przeprowadzenie tej procedury w czasie epidemii.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience

PYTANIE: Jak wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Wpływ spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – część 1

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: suizpg) obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udział społeczeństwa w procesie sporządzania tego dokumentu. Z artykułu dowiesz się m.in., jaka jest istota studium, jakie pełni funkcje oraz jakie są skutki prawne jego uchwalania.

2020

Zmiany w prawie zamówień publicznych od 2021 roku - część 2

W poprzednim wydaniu wspomnieliśmy o zmianach, jakie się szykują od 2021 roku w zakresie zamówień publicznych, m.in. uregulowania i zabezpieczenia zaliczek. Dzisiaj przeczytasz m.in. jakie klauzule waloryzacyjne będą obowiązywały, jak wpłynie waloryzacja na zmianę wynagrodzenia podwykonawcy oraz o instytucji bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

Rozliczenie funduszu remontowego przez spółdzielnię mieszkaniową

Jak się do tej sytuacji ma zasada lex retro non agit

Problemowy kod GTU

Pytanie: Pytanie: Spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności, świadczonymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (budynki mieszkalne). Usługi te w klasyfikacji oznaczone są jako PKWiU 68.32.12.0.  Czy w nowej strukturze JPK_VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. zarządzanie nieruchomościami należy oznaczyć kodem GTU_12? A czy najem lokali użytkowych w nowej strukturze również trzeba oznaczyć GTU_12?

2019

Umowa najmu lokalu użytkowego - nowe trendy w czynszach - klauzula OCR

Obecnie na naszych oczach dokonuje się rewolucja. Powoli do umów najmu toruje sobie drogę klauzula powodująca, że ciężar spadku obrotów rozkłada się na najemcę i wynajmującego, wpływając tym samym znacząco na wysokość przychodu osiąganego przez wynajmującego z czynszu najmu.

Podatek od antresoli - płacić czy nie?

Wielu prawników, doradców podatkowych i właścicieli porusza na różnych blogach tematykę związaną z tym czy wliczać powierzchnie antresoli do podatku od nieruchomości czy nie. Znaleźć można również treści, że antresola jest powierzchnią użytkową i należy za nią naliczać pieniądze przy zakupie lokalu. Znajdziecie Państwo również artykuły, które mówią, że oba podejścia są prawdziwe. Zapraszam do przeczytania trudnego wywodu na temat, czy za antresole należy płacić podatek od nieruchomości.

2017

Najbardziej problematyczne zagadnienia związane z pomiarem układu geometrycznego toru kolejowego i jak sobie z nimi poradzić

Układ geometryczny toru kolejowego obejmuje parametry określające jego położenie w płaszczyźnie poziomej (w planie) i pionowej (w profilu). Układ geometryczny uwzględnia: odcinki proste, łuki, krzywe przejściowe, rampy przechyłkowe i wstawki proste. W pracy omówiono najbardziej problematyczne zagadnienia w tym zakresie, przybliżając również terminologię funkcjonującą w praktyce. Jednocześnie wyjaśniając geometryczne właściwości parametrów toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, zastosowanie przyrządów pomiarowych oraz zasady prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej. Wykazano rodzaje pomiarów wymaganych w zakresie szczegółowych warunków odbioru nawierzchni kolejowej.