Wpływ spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – część 2

Studium wiąże organy gminy przy sporządzaniu projektów MPZP, a ustalenia planistyczne zawarte w studium, poprzez plan miejscowy, oddziałują na interes prawny mieszkańców gminy, np. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych ustaleniami studium. Z tego też względu istotny jest udział mieszkańców
w uchwalaniu studium. Podstawowym sposobem wpływania na kształt sąsiadującej przestrzeni jest zatem udział m.in. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w procedurze planistycznej.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Zarządca nieruchomości
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Zarządca nieruchomości

ZOBACZ OFERTĘ