2RN57 - okładka

Sprawozdawczość spółdzielni i wspólnot z zakresu ochrony środowiska

Czasem nawet spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe muszą wywiązać się z pewnych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Krok po kroku opiszemy co i jak powinieneś zrobić.

Zarządzanie nieruchomościami: obowiązki, odpowiedzialność i korzyści

Zarządzanie nieruchomościami: obowiązki, odpowiedzialność i korzyści

Zarządzanie nieruchomością to ciężki kawałek chleba. Wiąże się z wieloma obowiązkami, jak i ogromna odpowiedzialnością. Na kilku przykładach opiszemy co się z tym wiąże i za co odpowiada zarządca nieruchomości.

Wzory dokumentów dla zarządców nieruchomości

Wzory dokumentów dla zarządców nieruchomości

Gminy posiadają na własność zarówno lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, jak i całe takie budynki, które wynajmują m.in. osobom fizycznym w celach mieszkaniowych. Podmiot, które chce wykupić takie mieszkanie bardzo często musi złożyć szereg różnych dokumentów, a gmina z kolei musi podjąć wiele uchwał.

Wpływ COVID-19 na pracę spółdzielni  i wspólnot

Wpływ COVID-19 na pracę spółdzielni i wspólnot

Pandemia COVID-19 wciąż się rozszerza, pomimo wielu działań mających na celu jej ograniczenie. Spółdzielnie i wspólnoty muszą się w związku z tym również borykać z różnymi problemami, mniej lub bardziej istotnymi.

IRN06

VADEMECUM ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Każda wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna odpowiada za swoje zobowiązania. Ponadto, uzupełniającą odpowiedzialność mogą ponosić również jej członkowie. Chodzi tu o obowiązki wspólnoty niedotyczące nieruchomości wspólnej, która powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej niedotyczące nieruchomości wspólnej.

Koronawirus w budownictwie i nieruchomościach

Koronawirus w budownictwie i nieruchomościach

Od kilku tygodni panująca w Polsce epidemia COVID-19, popularnie zwanego koronawirusem, odciska piętno nie tylko zdrowotne na mieszkańcach naszego kraju, ale również na funkcjonowaniu wszystkich instytucji, zarówno tych małych, jak  i tych dużych.

Przechwytywanie

Wzory uchwał i regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Zasady dotyczące zarządzania oraz korzystania z nieruchomości wspólnej warto sprecyzować w postaci odpowiednich regulaminów. Każdy taki regulamin przyjmowany jest w formie uchwały właścicieli lokali. Niniejsza publikacja stanowi zbiór przykładowych uchwał dotyczących wprowadzenia regulaminów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych oraz załączników do tychże uchwał w postaci samych regulaminów. Aby wzory były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone praktycznymi komentarzami.

Przechwytywanie

Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych

Spółdzielnie należą do podmiotów o szczególnym charakterze społeczno-gospodarczymi z tego względu są wnikliwie obserwowane przez środowisko, w którym funkcjonują. Znajdują się także często pod silną presją społeczną. Zachowanie w trakcie działalności wysokich norm moralnych i etycznych ma więc szczególne znaczenie. W dobie wszechobecnej konkurencji wielkie międzynarodowe firmy pragną zwrócić na siebie uwagę, promując etyczny biznes, a Komisja Europejska zwraca coraz większą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego też Kongres Spółdzielczości opracował zbiór spółdzielczych wartości i zasad postępowania w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Stanowi on jednocześnie zbiór wzajemnych obowiązków i relacji wielkiej wspólnoty, jaką stanowią spółdzielnie i ich członkowie.

Przechwytywanie2

Wzory uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawach lokalowych z praktycznymi komentarzami

Każda decyzja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej dotycząca lokali powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Przechwytywanie

Wzory uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością z praktycznymi komentarzami

Jeżeli w naszym budynku lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, konieczne jest powołanie zarządu. Zarówno zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Każda decyzja właścicieli lokali dotycząca zarządu nieruchomością wspólną powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe,zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.