Przechwytywanie2

Nadbudowa lub przebudowa nieruchomości wspólnej. Sprawdź, jak wspólnota może zarządzać powstałym w ten sposób lokalem

Udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że do ich podjęcia potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Dowiedz się, jak wspólnota powinna podjąć taką uchwałę i jak zarządzać lokalem powstałym w wyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej.

Przechwytywanie

Rozliczanie mediów w praktyce

Rozliczanie mediów jest jednym z kluczowych elementów w gospodarce finansowej każdej nieruchomości. Przepisy prawa narzucają na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania mediów zużywanych w poszczególnych lokalach.Z pewnością wiesz, że dobierając urządzenia pomiarowe, należy mieć przede wszystkim na uwadze, czy spełniają one wymagania przepisów prawa. Jednak czy jesteś pewny, jakie kroki należy przedsięwziąć podczas podejmowania decyzji, jakie ciepłomierze i wodomierze zastosować w budynku?Nie ma obowiązku wystawiania przez wspólnotę mieszkaniową faktur dla właścicieli lokali za media nabywane przez wspólnotę i dostarczane do indywidualnych lokali. Nie stanowi to jednak zakazu ich wystawiania. Czy to oznacza, że możesz sporządzać faktury? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym ebooku.

RODO 2018 – najważniejsze zmiany dla zarządców nieruchomości

Od 25 maja 2018 r. w Polsce ma zastosowanie ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Jako zarządca nieruchomości jesteś administratorem danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczne wskazówki, jak uniknąć wysokich kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Dowiesz się, czy powinieneś powołać inspektora ochrony danych osobowych i jak bezbłędnie przygotować z nim umowę. Doradzamy także, jak należy działać w sytuacji wycieku danych osobowych.

10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych

Zyskaj szablony najistotniejszych pism sporządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe wraz z komentarzami ekspertów.

Sprawdź, jakie od 2018 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości

Dowiedz się, jak zmieniły się stawki podatków lokalnych oraz jakie obowiązują obecnie stawki maksymalne podatku od nieruchomości.

RODO 2018 – jakie zmiany czekają zarządców nieruchomości

Zobacz, co zmieni od 25 maja 2018 r. w funkcjonowaniu zarządców nieruchomości ogólnie rozporządzenie UE o ochronie danych RODO.

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych – przepisy w praktyce

Dowiedz się, kiedy należy zwrócić wniesione wkłady, jak w praktyce przeprowadzić ich zwrot oraz co zmieniło się w zakresie ustania członkostwa.

Likwidacja spółdzielni krok po kroku

Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest taka decyzja członków spółdzielni, która zapada w drodze stosownej uchwały. Dowiedz się, z jakich etapów składa się likwidacja spółdzielni z woli jej członków.

Jakie zmiany czekają użytkowników wieczystych 2018

Upewnij się, jakie nieruchomości po zmianach będą do wykupu, kto zapłaci opłatę przekształceniową i jakie będą od niej bonifikaty.

Upewnij, kiedy właściciele lokali mogą zażądać ustanowienia zarządcy przymusowego

Sprawdź, jak zgodnie z przepisami ustanowić zarządcę przymusowego wspólnoty mieszkaniowej oraz jakie obowiązki na nim ciążą.