Udział członkowski i wpisowe w spółdzielni – wszystko, o czym musisz pamiętać jako zarządca nieruchomości

Dowiedz się, jakie są rodzaje udziałów członkowskich, czy członek może zażądać zwrotu udziału przed ustaniem członkostwa, a także czy wniesienie przez członka do spółdzielni dodatkowych udziałów wcześniej zadeklarowanych w formie ustnego porozumienia z właściwym organem spółdzielni jest skuteczne.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej - sprawdź jak je prawidłowo zwołać

Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami zwoływania zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Zyskaj pewność kiedy powinieneś zwoływać zebrania obowiązkowe oraz  czy konieczne jest przyjęcie porządku obrad na zebraniu wspólnoty.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego służy do rejestrowania wszystkich decyzji i czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu budowlanego, a prowadzeniem jej ma obowiązek zajmować się zarządca. Sprawdź w e-booku jak prawidłowo wykonać to zadanie.

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Badanie stanu prawnego nieruchomości sprowadzać się będzie do wykazania aktualnego stanu prawnego. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę ksiąg wieczystych, które są najważniejszymi dokumentami przedstawiającymi stan prawny nieruchomości. Uzupełniającym natomiast obszarem analizy są dane z ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany w podatku od nieruchomości

Od 2016 r. weszły w życie istotne dla podatników zmiany w podatku od nieruchomości, które dotyczą m.in. opodatkowania części wspólnych oraz opodatkowania właścicieli miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

Problematyka związana z ustanawianiem urządzeń przesyłowych stanowi bardzo ważny element kwestii związanych z obrotem nieruchomościami. Często ustanowienie urządzeń przesyłowych na danej działce albo nawet tylko tego rodzaju plany znacząco determinują popyt na daną nieruchomość.

Eksmisja i licytacja lokalu we wspólnocie mieszkaniowej

Niejednokrotnie zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej leden lub kilku lokatorów zalega długotrwale z zapłatą przypadających na niego opłat za zajmowany lokal lub wykracza w sposób rażacy bądź uporczywy przeciwko obowiązującemy porządkowi domowemu. Co wtedy?