Doprecyzowanie przepisów o COVID-19 dla spółdzielni

Tarcza antykryzysowa 1.0 stanowi, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej może odbyć się w ciągu 6 tygodni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W ocenie Rzecznika Prawa Obywatelskich (dalej: RPO) konieczne jest wprowadzenie przepisów, które umożliwią podejmowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe działań w sprawach niecierpiących zwłoki.

Kondycja firm budowanych podczas epidemii

Polski Związek Pracodawców Budownictwa ocenia, że sytuacja branży budowlanej w czasie epidemii koronawirusa jest w miarę dobra, mimo istniejących trudności z pracownikami z Białorusi i Ukrainy. Firmy budowlane obawiają się jednak zaostrzenia polityki kredytowej i gwarancyjnej banków oraz zakładów ubezpieczeń oraz mniejszego zapotrzebowania na mieszkania i powierzchnie biurowe.

AdobeStock_235910939

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy powszechnie znanej jako tzw. „Tarcza antykryzysowa” (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Przewiduje ona m.in. zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego. Jednocześnie w dniu 14 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 801, dalej jako: ustawa nowelizująca), która w art. 3 wprowadziła ustawowy termin 12 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, upływający w dniu 14 maja 2020 r.

AdobeStock_326669497

Jak zarządca nieruchomości może zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie zagrożenia epidemicznego?

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce kluczowe jest, aby wszyscy, którzy mogą, pozostali w swoich domach i ograniczyli kontakty z innymi ludźmi. Jest to szczególnie trudny czas dla mieszkańców budynków wielomieszkaniowych. Części wspólne nieruchomości to miejsca o podwyższonym ryzyku zakażenia. Dodatkowo zebrania roczne właścicieli, na których podejmowane są ważne decyzje związane z nieruchomością wspólną będą odbywać się w późniejszym terminie. Ministerstwo Rozwoju dopuszcza takie rozwiązanie bez nakładania sankcji na zarządy wspólnot i zarządców, niemniej może być to niekorzystne dla wspólnot, które potrzebują podjąć uchwały niezbędne do ich płynnego funkcjonowania poprzez zabezpieczenie realizacji niezbędnych remontów oraz zapewnienia płynności finansowej. Naprzeciw potrzebom mieszkańców wynikających z obecnego stanu epidemii wychodzą firmy zarządzające nieruchomościami, które dbają o części wspólne jak i oferują rozwiązania pozwalające załatwić wszystkie kwestie zdalnie bez wychodzenia z domu, drogą internetową bądź telefoniczną.

Gdy wirus odwleka roczne zebranie wspólnoty

Pytanie: Z powodu zakazu organizacji zebrań roczne zebranie dużej wspólnoty, które miało się odbyć w marcu zostało odwołane. Właściciele otrzymali zawiadomienia wraz z rozliczeniem i sprawozdaniami za 2019 r. oraz projektem planu na 2020 r. Jak teraz dalej postąpić? Kiedy należny zwołać następne zebranie?

AdobeStock_250164518

Korzystanie z balkonów w dobie izolacji

Balkon w dobie pandemii specyficzne miejsce. Przynależy do mieszkania więc jest niby prywatne i dozwolone jako miejsce przebywania. Jednocześnie daje namiastkę przebywania na zewnątrz a nawet komunikacji z innymi sąsiadami. Co jednak począć gdy sąsiedzi stają się zbyt hałaśliwi? Czy grill na balkonie to już przesada?

Tarcza Antykryzysowa w związku z pandemią

Premier ogłosił Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią

Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 obejmuje bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, program inwestycji publicznych.

#RATUJBIZNES – STARTUJE AKCJA RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASACH EPIDEMII

W czasach pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze tej nadzwyczajnej sytuacji.  Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes.

Zalecenia dla wspólnot i spółdzielni z uwagi na COVID-19

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającej się w Polsce i ogłoszonej pandemii koronawirusa spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinny wdrożyć szczególne zasady działania.

Wpływ epidemii na zebrania roczne

Powszechnie wiadomo, że we wspólnotach mieszkaniowych jednym z podstawowych obowiązków jest zwoływanie zebrań rocznych. W wielu wspólnotach te zebrania nie odbyły się z uwagi na rozpowszechniający się wirus COVID-19. Tymczasem bez tego zebrania trudno zarządzać wspólnotą mieszkaniową, bowiem nie ma uchwalonych zaliczek, ani planu gospodarczego.