WYDANIE ONLINE

Musisz pamiętać, że zarządzanie nieruchomością wiąże się z określonym ryzykiem. Sprawdź w jakim zakresie może dotyczyć Ciebie odpowiedzialność cywilna i karna. 

czytaj więcej »

Jeżeli zawarte w uchwałach rozstrzygnięcia budzą wątpliwości możesz się spodziewać, że zostaną zaskarżone. Sprawdź, na co należy zwracać uwagę zarówno przy podejmowaniu konkretnych uchwał, jak też przygotowywaniu ich projektów.

czytaj więcej »

Służebność przesyłu ustanawiana jest w celu stworzenia przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń przesyłowych trwałego tytułu do ich posadowienia na cudzych gruntach. Ustalenie tytułu do korzystania z cudzej nieruchomości dotyczyć ma tylko takiego zakresu korzystania z nieruchomości, jaki okaże się niezbędny do osiągnięcia celów, które przedsiębiorca zamierza realizować przy wykorzystaniu tych urządzeń (postanowienie SN z 9 lipca 2015 r., I CSK 629/14).

czytaj więcej »

Zarządca obiektu jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. Na podstawie tego dokumentu można sporządzić zestawienie robót remontowych budynku.

czytaj więcej »

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z określonym ryzykiem. W trakcie wykonywania obowiązków może zdarzyć się bowiem np. wypadek w wyniku niezabezpieczonego miejsca remontu bądź wybuch pożaru. Dowiedz się, kiedy jesteś odpowiedzialny za szkodę oraz jak zabezpieczyć się przed płaceniem wysokich kar.

czytaj więcej »

Jeżeli zawarte w uchwałach rozstrzygnięcia budzą wątpliwości możesz się spodziewać, że zostaną zaskarżone. Jak tego uniknąć?

czytaj więcej »

Rozpoczyna się właśnie czas bardzo intensywnej eksploatacji placów zabaw. Warto więc przeprowadzić właśnie w tym momencie jego kontrolę.

czytaj więcej »

Kiedy konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzewa?

czytaj więcej »

wiper-pixel