WYDANIE ONLINE

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu następują w różnych okolicznościach i sytuacjach. Jako zarządca w spółdzielni często możesz spotkać się z pytania lokatorów, co zrobić aby uniknąć utraty mieszkania. Sprawdź różne rodzaje procedur i postępowania w sytuacji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

czytaj więcej »

Wspólnoty mieszkaniowe zazwyczaj uchwalają regulaminy, które nazywane są regulaminami porządku domowego, regulaminami wewnętrznymi lub regulaminami wspólnoty mieszkaniowej. Jako zarządca będziesz musiał powoływać się na obowiązujący regulamin w różnych, często konfliktowych sytuacjach. Jakie treści nie powinny znaleźć się w prawidłowo uchwalonym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej?

czytaj więcej »

Czy wspólnota mieszkaniowa może żądać od właściciela wynajmującego lokal usługowy aby usunął plamy oleju, jakie zostawiają na podjeździe parkujące samochody dostarczające zaopatrzenie do sklepu prowadzonego w tym lokalu? Jakie masz możliwości działania jako zarządca?

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej decyduje większość właścicieli liczona według większości udziałów. Jeżeli pojedynczy właściciele nie zgadzają się z decyzją większości mają prawo zaskarżyć uchwałę do sądu.

czytaj więcej »

Uszkodzenia ścian na klatce schodowej, wymalowane grafitti na elewacji budynku, kradzież elementów wyposażenia nieruchomości, ciągłe zabrudzenia części wspólnych budynku czy to nie jest nieustannie Twój problem? Jeśli tak, możesz na kilka sposobów zadziałać aby wyeliminować lub też zminimalizować takie zdarzenia.

czytaj więcej »

Nie ulega wątpliwości, że brak możliwości należytego zapoznania się z zakresem oraz przede wszystkim ze sposobem wykonania prac remontowych spowodował, że członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nie mogli w sposób rzetelny dokonać oceny sytuacji przed podjęciem uchwały w sprawie. Stosownie do art. 22 ust. 2 uwl do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.

czytaj więcej »

wiper-pixel