WYDANIE ONLINE

Właścicielowi lokalu przysługuje prawo wynajęcia lokalu. Nie ma on obowiązku uzyskania na to zgody wspólnoty mieszkaniowej, nie ma też nawet obowiązku informowania o tym zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Internet jest przestrzenią, w której najczęściej dochodzi do naruszenia dóbr osobistych. Łatwa i prosta możliwość zamieszania wypowiedzi na różnych forach, czy serwisach gromadzących opinie i rekomendacje, przy ogólnym przeświadczeniu o anonimowości zamieszczanych w internecie wypowiedzi, daje niektórym osobom złudne poczucie bezkarności.

czytaj więcej »

Aby właściciel lokalu mógł przeprowadzić zamierzone prace remontowe w zakresie przeróbki instalacji wewnętrznych w lokalu mieszkalnych położonym w budynku wielolokalowym, powinien zwrócić się z prośbą o uzyskanie niezbędnych zgód od władającego budynkiem.

czytaj więcej »

Każdy lokal mieszkalny powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jednakże prawdopodobnie najczęstsze zgłoszenia, jakie otrzymują administratorzy i zarządcy budynków od pozostałych mieszkańców, to nieprawidłowe zachowania niektórych osób w lokalach.

czytaj więcej »

wiper-pixel