WYDANIE ONLINE

Zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili, na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny uzasadniające to odwołanie. W praktyce przy wyborze lub zmianie zarządu możesz mieć do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi. Zapoznaj się z niektórymi z nich i sprawdź jak prawidłowo przeprowadzić wspólnotę przez taką sytuację.

czytaj więcej »

W regulaminie porządku domowego wprowadzono zapis zobowiązujący właścicieli lokali do osobistego świadczenia pracy polegającej na sprzątaniu części wspólnych w budynku, tj. klatki schodowej od drzwi własnego lokalu do piętra poniżej, z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie. Nie wszyscy lokatorzy z tym się zgadzają. Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

 Właściciel lokalu zgłasza swoją nieobecność na planowanym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Jednocześnie zgłasza on chęć oddania swojego głosu podczas planowanych na zebraniu głosowań. Czy właściciel może oddać swój głos na uchwały przed planowanym zebraniem, gdy wie, że nie będzie na nim obecny? Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

 Aby ochrona przeciwpożarowa w budynku była skuteczna, niezbędne jest przestrzeganie określonych przepisami zasad. Jako zarządca masz obowiązek wypełniania nałożonych na Ciebie obowiązków. Co do nich należy?

czytaj więcej »

wiper-pixel