WYDANIE ONLINE

Zakładanie monitoringu wzbudza cały czas wiele kontrowersji. Jako zarządca możesz spotkać się z żądaniem mieszkańców założenia monitoringu na terenie zarządzanej przez Ciebie wspólnoty. Zapoznaj się z zasadami i przepisami, które musisz uwzględnić realizując takie wnioski mieszkańców.W chwili obecnej nie obowiązują w Polsce przepisy, które regulowałyby zasady tworzenia i działania systemów monitoringu. Jednakże właściciele lokali, w ramach przysługujących im praw, w tym udziałów w nieruchomości wspólnej, mogą zdecydować się na zamontowanie na nieruchomości wspólnej systemu rejestracji obrazu i dźwięku (zwanego dalej systemem monitoringu), w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na terenie nieruchomości wspólnej (o ile jest to uzasadnione np. względami bezpieczeństwa, a przy tym wspólnota nie ma innych koniecznych i bardziej racjonalnych inwestycji i wydatków). 

czytaj więcej »

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada wystarczających środków finansowych na wykonanie prac remontowych na terenie należącej do niej nieruchomości wspólnej. Wykonanie remontu jest niezbędne, gdyż przeprowadzona kontrola przez organ nadzoru budowlanego wykazała zagrożenie, które budynek stwarza dla mieszkańców i innych osób. Organ nadzoru budowlanego wydał decyzję, którą nakazano przeprowadzenie remontu. Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła częściowy remontu, usuwając niektóre zagrażające elementy, niestety dalej już remont nie jest prowadzony. Czy w takiej sytuacji możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za opieszałość w wykonaniu decyzji administracyjnej zamiast wspólnoty mieszkaniowej, którą zarządzasz?

czytaj więcej »

Korytarz jest częścią wspólną nieruchomości, z tego względu może z niego korzystać każdy członek wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy prawne przewidują dwie możliwości zajęcia korytarza, jego sprzedaż lub oddanie do wyłącznego korzystania na rzecz jednego z członków. Każda z tych opcji powoduje zmiany w całej wspólnocie mieszkaniowej, z tego względu musi to nastąpić z uwzględnieniem wskazanych zasad.

czytaj więcej »

Właściciele kilku sąsiadujących ze sobą mieszkań ciągle skarżą się, że jeden z sąsiadów ciągle urządza głośne imprezy zakłócając ciszę nocną. Jego zachowanie utrudnia życie innym mieszkańcom. Nie zwraca uwagi na prośby sąsiadów o zaprzestanie głośnego zachowania w czasie obowiązującej zwyczajowo ciszy nocnej. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Czy można powołać się na tzw. prawo sąsiedzkie?

czytaj więcej »

Zarządzając budynkiem wpisanym do rejestru zabytków możesz spotkać się z problemami, które nie występują w innych budynkach. Jedną z takich okoliczności jest remont. Sprawdź co powinieneś wiedzieć i jak się przygotować do planowanego remontu zabytkowego budynku mieszkalnego.

czytaj więcej »

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada wystarczających środków finansowych na wykonanie prac remontowych na terenie należącej do niej nieruchomości wspólnej. Wykonanie remontu jest niezbędne, gdyż przeprowadzona kontrola przez organ nadzoru budowlanego wykazała zagrożenie, które budynek stwarza dla mieszkańców i innych osób. Organ nadzoru budowlanego wydał decyzję, którą nakazano przeprowadzenie remontu. Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła częściowy remontu, usuwając niektóre zagrażające elementy, niestety dalej już remont nie jest prowadzony. Czy w takiej sytuacji możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za opieszałość w wykonaniu decyzji administracyjnej zamiast wspólnoty mieszkaniowej, którą zarządzasz?

czytaj więcej »

wiper-pixel