WYDANIE ONLINE

Czy konieczne jest przyjęcie porządku obrad na zebraniu wspólnoty? „
Ustawa o własności lokali nie formalizuje w jaki sposób ma się odbywać zebranie zatem jego przebieg, poszczególne podpunkty, ich kolejność zależą wyłącznie od woli wspólnoty, a w zasadzie zarządu lub zarządcy, którzy przygotowują zebranie. Sprawdź czy ustawodawca postawił w przypadku zebrania rocznego szczególne wymogi w tym zakresie. Porządek obrad to enumeratywny opis zagadnień, jakie będą poruszane podczas zebrania. Z tego względu jest pomocny dla współwłaścicieli, gdyż mogą przygotować się do merytorycznej dyskusji. Ponadto porządek obrad wprowadza pewien ład zebrania i wskazuje jego etapy.  

czytaj więcej »

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną wyróżnia się tzw. czynności zwykłego zarządu i czynności ten zwykły zarząd przekraczające. Sprawdź jak je rozgraniczyć?

czytaj więcej »

Obowiązkiem zarządu jest zawiadomienie każdego właściciela lokalu na piśmie o zebraniu właścicieli. Jednak zasad dotyczących zwoływania wspólnoty mieszkaniowej jest więcej. Zapoznaj się z wyrokiem sądu, by wiedzieć jakich błędów unikać przy zawiadamianiu członków wspólnoty o planowanym zebraniu.

czytaj więcej »

Często w ramach rozliczeń kosztów zużytej wody pojawiają się różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą z liczników w lokalach. Wówczas wspólnota mieszkaniowa może samodzielnie wybrać sposób, w jaki rozliczy te rozbieżności.

czytaj więcej »

3 najważniejsze zasady zawiadomienia o zebraniu właścicieli

czytaj więcej »

wiper-pixel