WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak często należy przeprowadzać przegląd wind w budynkach wielorodzinnych
Kontrola sprawności działania wind w budynkach wielorodzinnych jest niezwykle istotna, zarówno z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dźwigu, ale także ze względu na komfort codziennego użytkowania.

czytaj więcej »

W ustawie o własności lokali brakuje wskazówek odnośnie formy i treści sprawozdania z działalności zarządu. Nie istnieją także wyraźne przepisy, z których wynika kiedy i w jakich okolicznościach właściciele lokali powinni lub nie powinni zatwierdzić sprawozdanie finansowe, a także udzielić lub nie udzielić absolutorium zarządowi. Wiele kwestii dotyczących tych uchwał oraz możliwości ich zaskarżenia do sądu wyjaśnia dopiero orzecznictwo sądowe.

czytaj więcej »

Własność jest najszerszym, podstawowym prawem rzeczowym, pozwalającym korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Jest niczym nieograniczone, w przeciwieństwie do prawa spółdzielczego – ograniczonego własnością spółdzielni.

czytaj więcej »

W budynkach spółdzielni mieszkaniowych, mimo ustanowienia odrębnej własności lokali, często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zarząd wspólnoty powinien odpowiadać pisemnie w określonym terminie na pisma od właścicieli lokali?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej wspólnocie jeden z członków zarządu złożył rezygnację. Jakie kroki powinna w tej sytuacji podjąć wspólnota? 

czytaj więcej »

W budynkach spółdzielni mieszkaniowych mimo ustanowienia odrębnej własności lokali często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego.

czytaj więcej »

wiper-pixel