WYDANIE ONLINE

Upewnij się, czy właściciel może zażądać zwrotu zaliczki z funduszu remontowego
Wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki na funduszach remontowych w okresach wieloletnich, a w konsekwencji rozliczenie z właścicielami wniesionych zaliczek następuje po wykonaniu inwestycji. Nawet jeżeli uznamy, że wpłacone przez właściciela na konto wspólnoty mieszkaniowej środki stanowią własność właściciela aż do czasu ich wydatkowania, nie oznacza to, że właściciel ma prawo żądać ich zwrotu w każdej chwili. Zaliczki służą bowiem gromadzeniu środków na określony cel, a właściciel, zgodnie z uchwałą wspólnoty mieszkaniowej i ustawą o własności lokali, jest zobowiązany do ich wnoszenia.

czytaj więcej »

Książka obiektu budowlanego, będąca de facto rejestrem zdarzeń technicznych dla obiektu budowlanego, jeśli jest właściwie prowadzona, stanowi praktyczną pomoc dla właściciela i zarządcy, ułatwiając im odszukanie w historii tych najistotniejszych zdarzeń, mających znaczenie przy planowaniu i przygotowywaniu dalszych prac remontowych i budowlanych. Prowadzenie KOB może jednak sprawiać trudności. Dowiedz się, jakie błędy są zwykle popełniane przy prowadzeniu KOB, by móc ich uniknąć.

czytaj więcej »

Mała wspólnota mieszkaniowa to taka, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem. Do zarządu nieruchomością wspólną nie mają wówczas zastosowania przepisy ustawy o własności lokali, tylko przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności, chyba że współwłaściciele inaczej postanowili w umowie. Dowiedz się, jak w praktyce małe wspólnoty mieszkaniowe organizują kapitał na remonty.

czytaj więcej »

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego zarządców nieruchomości. Upewnij się, co nowe regulacje zmieniają w Twojej pracy.   

czytaj więcej »

Problem: Właściciel lokalu nie udostępnia lokalu w celu wykonania obowiązkowych kontroli instalacji gazowej, wentylacyjnej czy też elektrycznej.

czytaj więcej »

Właściciel lokalu jest zobowiązany do utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy w lokalu zalegają nieczystości, które mogą powodować zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców sąsiednich lokali czy też mieszkańców całego budynku. Upewnij się, jakie kroki możesz podjąć w tej sytuacji.

czytaj więcej »

Właściciele lokali zgłosili, że w budynku pojawiły się insekty. Co powinien zrobić w tej sytuacji zarządca?

czytaj więcej »

Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. Dowiedz się, jakie są od tej zasady wyjątki, by prawidłowo stosować przepisy w swojej pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel