WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany wysokości udziałów
W przypadku odkrycia błędnego sposobu naliczenia udziałów zarząd powinien wszcząć we wspólnocie mieszkaniowej procedurę zmiany wysokości udziałów. Upewnij się, jakie kroki należy w takiej sytuacji podjąć, by uniknąć sporów sądowych.

czytaj więcej »

Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku każdemu z właścicieli lokali w tym budynku, przysługuje prawo wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu i nakazanie jego opróżnienia.

czytaj więcej »

Podczas użytkowania obiektu budowlanego może dojść do katastrofy budowlanej. Zazwyczaj takiego zdarzenia nie da się przewidzieć ani mu zapobiec. Niezależnie od przyczyn katastrofy wiąże się ona z określonymi obowiązkami zarządców. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć sankcji finansowych oraz odpowiedzialności karnej.

czytaj więcej »

W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Bywają jednak sytuacje, gdy zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki. Sprawdź, co w takiej sytuacji mogą zrobić właściciele lokali i co oznacza w praktyce termin zarządcy przymusowego.

czytaj więcej »

Odwrócony kredyt hipoteczny daje możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych w sytuacji, gdy jedynym majątkiem jest posiadana nieruchomość czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dożywotniego zamieszkiwania w obciążonej nieruchomości/lokalu. Dobrą praktyką zarządcy jest informowanie właścicieli lokali o możliwości pozyskania takiej formy pożyczki, dlatego powinieneś znać jej zasady.

czytaj więcej »

wiper-pixel