WYDANIE ONLINE

Co zrobić, gdy właściciel lokalu zajmuje bez tytułu prawnego piwnicę
Ustawa o własności lokali (uwl) nie precyzuje zasad korzystania przez właścicieli z nieruchomości wspólnej, a w szczególności z pomieszczeń wchodzących w jej skład, jednak takie reguły kształtuje orzecznictwo. Zapoznaj się z pięcioma najważniejszymi zasadami zanim przystąpisz do regulowania korzystania z takich pomieszczeń, do których zalicza się m.in. piwnica. Powinieneś je poznać, aby późniejsze uchwały w tej sprawie nie były uchylane przez sąd.

czytaj więcej »

Dziś praktycznie prawie każdy budynek wielorodzinny został wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowany system domofonowy. Zasadność takiej instalacji jest bezsporna, natomiast problemy mogą pojawić się w kwestii ponoszenia kosztów jej naprawy. Czy instalacja domofonowa stanowi element nieruchomości wspólnej razem z domofonami znajdującymi się w lokalach? Czy jednak to właściciele powinni sami dbać o domofony znajdujące się w ich lokalach? Sprawdź, co radzi ekspert.

czytaj więcej »

Problem: Jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej sporządzam różne dokumenty, np. nakazy zapłaty. Zwykle nie korzystam z porad prawników, z uwagi na koszty. Kiedy jednak warto skorzystać z pomocy prawnika w działaniach wspólnot mieszkaniowych?

czytaj więcej »

Ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantuje każdemu dostęp do informacji, która ma charakter publiczny. Sprawdź, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe muszą na podstawie tej ustawy udostępniać dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami.

czytaj więcej »

Prawo do zaskarżenia postanowienia sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nowej, powstałej w wyniku podziału, spółdzielni mieszkaniowej przysługuje jej członkom. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 28 marca 2017 r., sygn. akt II CSK 488/16.

czytaj więcej »

Zarządzający wielkich betonowych bloków, którzy nie otrzymają absolutorium, mogą zostać natychmiast odwołani bez względu na to, jaki był planowany porządek obrad walnego zgromadzenia.

czytaj więcej »

Ptaki przebywające na budynku stanowią duży problem dla administratorów, gdyż psują elewację. Jeśli to również Twój problem nasz ekspert podpowie Ci, jakie możesz w tej sytuacji podąć kroki.

czytaj więcej »

Umowa quoad usum jest najtańszą i najszybszą formą uregulowania sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Skorzystaj z gotowego wzoru dokumentu, by uniknąć błędów przy jego sporządzaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel