WYDANIE ONLINE

Zmiany w prawie wodnym – co będą oznaczać dla właścicieli lokali i zarządców
Większość przepisów przyjętej przez sejm ustawy Prawo wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Ustawa implementuje osiem unijnych dyrektyw, w tym ściekową i azotanową, oraz wprowadza zmiany do 45 ustaw. Sprawdź, co nowe regulacje zmienią w Twojej pracy.

czytaj więcej »

Na osiedlach mieszkaniowych w pobliżu których znajdują się zbiorniki wodne, zarośla czy też podmokłe tereny, dużym problemem są komary. Owady te znacznie utrudniają funkcjonowanie i codzienny byt mieszkańcom. Sprawdź, jak możesz to zmienić.

czytaj więcej »

Uprawnionymi do głosowania we wspólnocie mieszkaniowej są właściciele (współwłaściciele) wyodrębnionych lokali. Uchwały właścicieli lokali podejmowane są większością głosów ogółu właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. Czy jest to jednak reguła?

czytaj więcej »

Zlecenie administrowania wspólnotą mieszkaniową należy wyraźnie odróżnić od powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903).

czytaj więcej »

Obecnie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wiemy już, które nowe przepisy dotyczą zarządców nieruchomości oraz co zmienią w Twojej pracy.

czytaj więcej »

Udział właścicieli samodzielnych lokali w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Suma udziałów nie będzie równa jeden albo w przypadku błędów w obliczaniu ułamków związanych z danymi lokalami przy ich wyodrębnianiu albo w związku z faktem, że lokale wyodrębniano pod rządami różnych przepisów. Co to oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Wraz z nastaniem jesiennej aury wiele wspólnot mieszkaniowych przystępuje do prac na terenie zewnętrznym nieruchomości. Jak je zorganizować? Czy musisz informować właścicieli lokali o sposobie zagospodarowania terenów zielonych wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Jednym z kryteriów oceniania pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali w nieruchomości jest sposób obniżenia kosztów, jakie ponosi wspólnota. Warto zatem, abyś wiedział, jak zdobyć fundusze na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, którą zarządzasz.

czytaj więcej »

Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Dowiedz się, jakie.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku większych spółdzielni, gdzie liczba członków przekroczy 500 osób, walne zgromadzenie może zostać podzielone na części. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zarząd musi zawiadomić wszystkich spółdzielców na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Przekonaj się, jak w praktyce należy zgodnie z ustawą zawiadomić o obradach.

czytaj więcej »

wiper-pixel