WYDANIE ONLINE

Upewnij się, co musisz zrobić w przypadku wycieku danych wg RODO 2018
Po rozpoczęciu stosowania RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (np. wycieku listy imion i nazwisk lokatorów) zarządca jako ADO (administrator danych osobowych) będzie zobowiązany bez zbędnej zwłoki zgłosić takie naruszenie organowi nadzorczemu. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Oznacza to, że zniknie administrator bezpieczeństwa informacji, a w jego miejsce pojawi się inspektor ochrony danych. Dowiedz się, jakie będzie mieć obowiązki i kompetencje.

czytaj więcej »

Zarządca nieruchomości powinien przestrzegać zasad ochrony środowiska. Sprawdź, jaka grozi Ci odpowiedzialność za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko i czy musisz wykupić nieruchomość, gdy ograniczasz jej korzystanie.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy spółdzielnia nie uiściła ciążącego na niej zobowiązania podatkowego lub nie spłaca w ustalonych terminach rat kredytowych, mogą grozić jej poważne konsekwencje. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Etapem poprzedzającym spodziewane wszczęcie egzekucji jest postępowanie upominawcze. Zanim organ podatkowy lub bank przystąpią do egzekucji, mają obowiązek przesłać nam upomnienie lub wezwanie do zapłaty. Dowiedz się, kto wystawia tytuł wykonawczy oraz jak przebiega egzekucja z nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Duże wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek prowadzenia dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zyskaj wzór uchwały w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej.

czytaj więcej »

Zazwyczaj w nowo powstałych osiedlach na parterach budynków znajdują się lokale użytkowe. Mieszkańcom odpowiada bliskość sklepów, ale najczęściej nie wówczas, gdy sprzedawany jest w nich alkohol. Dowiedz się, jaką rolę pełnią wspólnoty mieszkaniowej w legalizacji sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym, kiedy potrzebna jest zgoda wspólnoty, w jakim trybie powinna być udzielona i najważniejsze – czy może zostać cofnięta.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej wspólnocie są dwie grupy mieszkańców. Jedni chcą, aby każde miejsce na parkingu było przyporządkowane pod konkretne mieszkanie (czyli oznaczone), drudzy wolą opcję, aby każdy mógł parkować, gdzie chce. Za dwa lata zostaną oddane do użytku kolejne bloki i zabraknie miejsc dla wszystkich. Czy zatem istnieje możliwość już teraz przyporządkowania miejsc parkingowych pod konkretne mieszkania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w odniesieniu do dużych wspólnot mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości? Czy powinny prowadzić księgi rachunkowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel