WYDANIE ONLINE

Upewnij się, jak prawidłowo przeprowadzić remont zabytkowego budynku
Wszelkie roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Dotyczy to również prac remontowych. Obowiązki zarządcy nieruchomości zamierzającego przeprowadzić remont w takim obiekcie różnią się od tych, które dotyczą zwykłych budynków. Dowiedz się, jakich formalności powinieneś dopełnić, aby uzyskać zezwolenie na remont zabytkowej budowli, jaki jest koszt takich zezwoleń, a także jakie kary grożą za wykonanie robót bez stosownego zezwolenia. Omawiamy wszystko, co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do prac remontowych.

czytaj więcej »

Obiekty budowlane lub ich części wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania. Jednak nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych. Dowiedz się, dlaczego.

czytaj więcej »

Spółdzielnie mieszkaniowe zajmują się nie tylko zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w ich zasób, ale prowadzą także działalność dodatkową. Ta tzw. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jest skupiona bardziej na ludziach (członkach spółdzielni) niż murach. Sprawdź, jak prowadzić ją zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Zarządzający nieruchomościami wspólnymi powinni dbać o jak największe bezpieczeństwo mieszkańców. Szczególnie w okresie wakacyjnym może dochodzić do włamań do mieszkań. Ich ryzyko możesz zmniejszyć zatrudniając firmę ochroniarską. Dowiedz się, jak właściwie wybrać wykonawcę i jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie.

czytaj więcej »

W tym roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, które powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie. Przybliżmy trzy najważniejsze zmiany, o których musisz pamiętać, by nie narazić się na wysokie kary administracyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: Co należy zrobić w sytuacji, gdy rzeczywiste koszty zarządu nieruchomością wspólną przekraczają koszty planowane? Czy właściciele lokali powinni pokryć tę różnicę? A także co w sytuacji, jeśli wystąpi nadwyżka?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa może docieplić budynek mieszkalny bez zgody właścicieli nieruchomości?

czytaj więcej »

Spółdzielnie mieszkaniowe zajmują się nie tylko zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w ich zasób, ale prowadzą także działalność dodatkową. Ta tzw. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jest skupiona bardziej na ludziach (członkach spółdzielni) niż murach. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować regulamin zasad prowadzenia takiej działalności.

czytaj więcej »

wiper-pixel