WYDANIE ONLINE

Żądanie ujawnienia danych osobowych - kiedy nie możesz ich podać wg RODO 2018
Jako administrator danych osobowych możesz w dowolnej chwili otrzymać od organu publicznego żądanie ujawnienia danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej. Pamiętaj jednak, że musi ono spełniać określone wymogi formalne. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Administratorem danych osobowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarząd lub zarządca sprawujący zarząd powierzony. Upewnij się, które dokumenty można udostępniać właścicielom mieszkań bez narażania się na wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wynikające z RODO 2018.

czytaj więcej »

Obok obowiązków zarządcy nieruchomości wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane dotyczących rocznych oraz 5-letnich przeglądów stanu technicznego obiektu warto pamiętać, że obowiązki dotyczące kotłów oraz instalacji klimatyzacyjnej „nie zniknęły”, ale zostały przeniesione do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (ucheb). Upewnij się, kiedy należy przeprowadzać kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

czytaj więcej »

Opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zależą od postanowień jej statutu, ale nie tylko. Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę w momencie ustalania obowiązku uczestniczenia w kosztach jest rodzaj posiadanego prawa do lokalu. Dowiedz się, kto i jakimi opłatami może zostać obciążony przez spółdzielnię.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez dewelopera w stanie surowym (niewykończonym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof i mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu, jeżeli zostały poniesione w okresie dwóch lat, tj. od dnia uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Obecnie zarządca nieruchomości musi prowadzić działalność gospodarczą. Czy ten obowiązek dotyczy także członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

czytaj więcej »

Skuteczna windykacja dłużników wymaga przyjęcia określonych reguł postępowania i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń. Warto jednak pamiętać, że niektórzy zadłużeni właściciele lokali są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dowiedz się, jakie są sposoby odzyskania należnych kwot od takich osób.

czytaj więcej »

Jedną z form pomocy zadłużonemu właścicielowi jest umożliwienie mu odpracowania długu, poprzez wykonanie określonych prac na rzecz wspólnoty (art. 453 oraz art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego). Dowiedz się, jak sporządzić umowę o odpracowanie długu.

czytaj więcej »

wiper-pixel