WYDANIE ONLINE

Coraz mniej czasu mają wspólnoty i spółdzielnie na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Możliwe, że nowości w procedurze przekształceniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zobaczmy, jakie zmiany są planowane i przed jakim wyborem stoją zarządy.

czytaj więcej »

W 2018 roku doczekaliśmy się kolejnej nowelizacji ustawy o własności lokali. Jej głównym celem jest zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Po zmianie przepisów nie jest już możliwe jak dotychczas uznanie, że wydzielenie lokalu mieszkalnego jest wyłącznie czynnością techniczną. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Jeżeli osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu zalega z opłatami na rzecz spółdzielni, ta zobowiązana jest do dochodzenia roszczenia. Dowiedz się, jak prowadzić egzekucję opłat i czy jest możliwa przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

czytaj więcej »

Wśród wielu kontrowersyjnych regulacji stanowionych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe znajdują się między innymi różnego rodzaju zakazy. Czy można na przykład zakazać mieszkańcom mycia samochodów na parkingu przed budynkiem?

czytaj więcej »

Problem: Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

czytaj więcej »

Sposoby głosowania nad uchwałami bardzo precyzyjnie określa art. 23 ustawy o własności lokali. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Czy jednak administrator także ma prawo indywidualnie zbierać głosy?

czytaj więcej »

Problem: Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne dotyczące poszczególnych lokali?

czytaj więcej »

Z mocy przepisów ustawy Prawo energetyczne, art 45a ust. 10, należy opracować i wdrożyć regulamin rozliczania ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację. Upewnij się, jakie najlepiej przyjąć zasady rozliczania mediów.

czytaj więcej »

wiper-pixel