WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W życie ma wejść ustawa, dzięki której dotychczasowi użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści staną się odpowiednio właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Uwłaszczenie może jednak okazać się bardzo kosztowne. Dowiedz się, co to oznacza dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków.

czytaj więcej »

Jesteśmy firmą zarządzającą nieruchomościami. Na zarządzanym przez nas budynku chcielibyśmy wywiesić tablice reklamujące przedsiębiorców świadczących usługi w naszym bloku. Czy są jakieś formalności, których powinniśmy dopełnić, aby to zrobić? Czy grożą nam jakieś kary, jeśli postąpimy wedle własnego uznania?

czytaj więcej »

Jednym z istotnych wyzwań współczesnych deweloperów stało się zaspokajanie ogromnego zapotrzebowania społecznego na miejsca postojowe. Przyczynia się do tego wiele czynników, takich jak zwiększenie liczby pojazdów mechanicznych czy też zagęszczanie architektoniczne miast. Zapewnienie możliwości parkowania samochodu, szczególnie nieopodal miejsca zamieszkania, stało się problemem nie tylko ekonomiczno-społecznym, ale też prawnym. Dowiedz się, czy możliwe jest zapewnienie nabywcy lokalu w umowie deweloperskiej wyłącznego prawa do miejsca postojowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Jestem zarządcą budynku, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe. Wiele z nich stoi pustych. Jak mogę zadbać o rozreklamowanie budynku na rynku, tak aby zachęcić potencjalnych najemców?

czytaj więcej »

Pojęcie pożytków nie powinno być obce nikomu kto zamierza udostępnić swoją lub uzyskać dostęp do cudzej nieruchomości. Niezależnie od tego czy do przekazania nieruchomości do używania dochodzi na podstawie umowy najmu czy dzierżawy, dochody przynoszone przez rzecz mogą mieć istotne znaczenie dla opłacalności całej umowy. Zobaczmy jak prawo reguluje los pożytków.

czytaj więcej »

Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

czytaj więcej »

wiper-pixel