WYDANIE ONLINE

Każda wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna odpowiada za swoje zobowiązania. Ponadto, uzupełniającą odpowiedzialność mogą ponosić również jej członkowie. Chodzi tu o obowiązki wspólnoty niedotyczące nieruchomości wspólnej, która powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowejniedotyczące nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej »

Ustawodawca przewidział szczególny rodzaj odpowiedzialności za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowejdotyczące nieruchomości wspólnej. Ustawa o własności lokali wskazuje, iż za zobowiązania takie wspólnota mieszkaniowa odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Wyjaśniamy, jak wspólnota mieszkaniowa odpowiadaza zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej »

Zobowiązanie dotyczące nieruchomości wspólnej zaciągnąć może sama wspólnota mieszkaniowa albo też działający wspólnie właściciele lokali. Istnienie i funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej nie ogranicza bowiem praw właścicieli lokali płynących z przysługującego im prawa własności. Jako współwłaściciele nieruchomości wspólnej mogą oni zatem dokonywać rozmaitych czynności – w tym zaciągać zobowiązania – bez udziału wspólnoty mieszkaniowej. Zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej obejmują więc nie tylko zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej, lecz również te zaciągnięte przez właścicieli lokali, jak też takie, które powstały na skutek innych zdarzeń. Dowiedz się, jak kształtują się zasady odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez właścicieli lokali, oraz powstałe na skutek innych zdarzeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel