WYDANIE ONLINE

Umowa o profesjonalny zarząd nieruchomością wiąże się przyjęciem przez zarządcę wielu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli zarządca nie będzie prawidłowo wykonywał swoich zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty odpowiedzialności osób zawodowo trudniących się zarządzaniem nieruchomościami.

czytaj więcej »

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny rządowy zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych planujących nowe inwestycje budowlane .

czytaj więcej »

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest często przedmiotem obrotu prawnego. Zbycie tego prawa podlega jednakże istotnym, ustawowym ograniczeniom. Dowiedz się, na czym polegają takie ograniczenia i jakie konsekwencje może wyciągnąć spółdzielnia, wobec właściciela, który się do nich nie zastosuje.

czytaj więcej »

Spółdzielnia mieszkaniowa za pomocą swoich organów powinna działać w sposób przewidziany w przepisach i oparty na jej statucie. Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie, które zajmuje stanowisko w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwały. Wyjaśniamy, w jaki sposób zakwestionować uchwałę walnego zgromadzenia, która jest sprzeczna z prawem i jakie są skutki stwierdzenia nieważności takiej uchwały.

czytaj więcej »

W dzisiejszych wspólnotach mieszkaniowych zazwyczaj większość lokatorów posiada auta i w związku z tym korzysta z miejsc parkingowych. Ponadto, na wspólnotowych parkingach niejednokrotnie zatrzymują się też auta, których właściciele nie należą do grona mieszkańców. Dowiedz się, kto może korzystać z parkingu wspólnoty i jakie ograniczenia może wprowadzić w tym zakresie wspólnota.

czytaj więcej »

wiper-pixel