WYDANIE ONLINE

Niemal każdy podmiot prędzej czy później staje przed koniecznością przeprowadzenia windykacji. W tym artykule pokażemy, jak należy dochodzić swoich należności – także na przykładzie czynszu najmu w tzw. postępowaniu uproszczonym.

czytaj więcej »

Polskie przepisy dotyczące przychodu z nieruchomości komercyjnych w pierwotnym kształcie nie spotkały się z akceptacją ze strony Komisji Europejskiej, która wskazała, że dyskryminują one niektórych podatników (dotyczą wyłącznie właścicieli budynków biurowych oraz handlowo-usługowych). Przepisy zostały znowelizowane i większość z nich weszła w życie z początkiem 2019 roku.

czytaj więcej »

W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.

czytaj więcej »

Poruszanie się osób niepełnosprawnych w obrębie nieruchomości wielorodzinnej, może wiązać się z dużymi trudnościami. Zobacz, skąd można pozyskać fundusze na likwidację barier architektonicznych. Dowiedz się, czy wolno sfinansować środkami z funduszu remontowego budowę pochylni umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze.

czytaj więcej »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe stanowią bardzo specyficzną konstrukcję prawną. Ze względu na swoją złożoną i szczególną strukturę posiadają one odrębny sposób opodatkowania. Na pierwszy rzut oka chciałoby się stosować do nich zasady właściwe dla spółek kapitałowych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe różnią się jednak tym, że nie są osobami prawnymi, a nadto stanowią zrzeszenie osób, a nie kapitałów. Jak zatem wygląda opodatkowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?

czytaj więcej »

Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiednia nieruchomość zaczyna być przyczyną problemów wodnych? Niejednokrotnie właściciele okolicznych nieruchomości nie oglądają się na sąsiadów i podwyższają nieruchomości dosypując na nie ziemię, gruz a czasem nawet odpady, aż do osiągnięcia pożądanego przez siebie poziomu (np. zrównanie z drogą publiczną). W takiej sytuacji woda spływająca z tak podwyższonej nieruchomości, zalewa tereny sąsiadów. Sprawdź, co możesz na to poradzić.

czytaj więcej »

wiper-pixel