WYDANIE ONLINE

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności. Jednocześnie jednak zwłaszcza realizacja „wiatraków” w pobliżu zabudowy mieszkaniowej wywołuje wiele kontrowersji. Z artykułu dowiesz się, jakie zasady obowiązują przy budowie elektrowni wiatrowych w pobliżu budynków mieszkalnych. Pamiętaj, że sam fakt posadowienia elektrowni w pobliżu działki budowlanej nie skutkuje zakazem zabudowy.

czytaj więcej »

Z jednej strony, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą Prawo spółdzielcze, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa ma kłopoty finansowe, to mieszkańcy nie powinni bać się o swoje nieruchomości. Z drugiej strony ustawa o księgach wieczystych i hipotece dopuszcza możliwość odpowiedzialności łącznej. Co to oznacza dla mieszkańców budynku spółdzielczego?

czytaj więcej »

Uprawnienia zarządcy nieruchomości wynikają bezpośrednio z zawartej umowy o zarządzanie, jak również z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych. Szczegóły w artykule.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadzono wiele zmian, w tym także dla zarządców nieruchomości. Przywrócono m.in. definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządca nieruchomości”.

czytaj więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono na mocy postanowień ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Obsługą Funduszu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK), który podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnych i remontowych na przedsięwzięcia realizowane m.in. przez właścicieli i zarządców nieruchomości, a w tym również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem zarządcą nieruchomości. Wspólnota podjęła uchwałę w sprawie montażu instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji piecyków gazowych.  Jeden z właścicieli mieszkań zgadza się na montaż pionu instalacji c.w.u, który będzie wspólny z sąsiadem, ale chce korzystać z piecyka, a nie z ciepłej wody z węzła.  Mam dwa pytania: czy możemy pozostawić mu funkcjonujący piecyk, czy musimy go zmusić sądownie do jego likwidacji? czy w przypadku pozostawienia piecyka do używania możemy zawiadomić właściciela lokalu, że w przyszłości będzie ponosił osobiście koszty przyłączenia ciepłej wody?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Na sąsiedniej działce prowadzona jest działalność polegająca na wytwarzaniu elementów z gumy i tworzyw sztucznych. Hale produkcyjne znajdują się w odległości kilku metrów od budynków mieszkalnych. Z zakładu wydobywa się często mdły odór, który drażni drogi oddechowe i skórę. Miejscowość ma charakter uzdrowiskowy, a zakład znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej C. Gdzie można zgłosić uciążliwy zakład?

czytaj więcej »

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (dalej: OZE) staje się coraz popularniejsze na całym świecie. Wysokie zanieczyszczenie powietrza, wzrost temperatur, trudności z wydobyciem i ograniczone zasoby paliw kopalnych, przy jednoczesnym stale zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię, wymuszają dostosowanie systemów energetycznych do aktualnej sytuacji. Szacuje się, że na świecie w 2016 roku już 28% energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, a wartość ta stale rośnie. Poniżej dowiesz się, jakie rodzaje energii odnawialnej występują na rynku.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami UE do 2020 roku Polska musi osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła. W związku z tymi wytycznymi konieczne jest poprawienie efektywności segregowania odpadów. Czy może w tym pomóc stosowanie odpowiedzialności zbiorowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel