WYDANIE ONLINE

Wyznaczenie spornej granicy między działkami budzi wiele emocji wśród ich właścicieli. Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe,dzięki czemu jego wynik będzie nie do podważenia.

czytaj więcej »

Osoby niemające jeszcze działki, a planujące budowę własnego domu będą mogły niedługo rozważyć nową formułę przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Dzięki zdecydowaniu się na budowę budynku wielorodzinnego wespół z innymi chętnymi, będzie można uzyskać możliwość atrakcyjniejszego nabycia gminnej ziemi.

czytaj więcej »

Na prądzie można zaoszczędzić na różne sposoby, na przykład dzięki wyłącznikowi czasowemu. Nowoczesne rozwiązania pozwalają też oszacować, ile zapłacisz za energię. Oto gadżety, które pomogą ci obniżyć rachunki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pogoda sprzyja i niemalże codziennie wykonujemy prace w ogrodzie. Niestety doskwierają nam uciążliwości wywoływane przez obecność komarów i kleszczy. Jak możemy ochronić się przed tymi pajęczakami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie zasilanie elektryczne powinna mieć kuchnia?

czytaj więcej »

Pytanie: W otrzymanym od Państwa Wydaniu Specjalnym  czerwiec - wrzesień 2019 str. 4 piszą Państwo, że "Przystąpienie do spółdzielni ma w obecnym stanie prawnym  charakter fakultatywny, co oznacza, że nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może, lecz nie musi do niej przystąpić. Nie obowiązuje już dawny przepis według którego skuteczność nabycia uzależniona była od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni."  Jak to się ma do ustawy z 20 lipca 2017r. o zmianie  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którą członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwanej dalej "ekspektatywą własności" lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9? Zatem na podstawie tego artykułu osoba, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest z urzędu członkiem i nadany jest jej numer członkowski poprzez pisanie jej do rejestru członków spółdzielni.

czytaj więcej »

wiper-pixel