WYDANIE ONLINE

Większość osób rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, decyduje się wykonywać ją we własnym mieszkaniu. Jakie wiążą się z tym formalności oraz jakie są konsekwencje finansowe wykorzystywania własnego mieszkania na potrzeby firmy?

czytaj więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

czytaj więcej »

Wypełniając swoje obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, spółdzielnie mieszkaniowe mogą się spotkać z pytaniami dotyczącymi rodzin wielodzietnych. Otóż takim mieszkańcom może szczególnie zależeć na zminimalizowaniu opłaty związanej z gospodarką odpadami w ich lokalach. Jak zatem przygotować się na rozwiązywanie tego typu problemów?

czytaj więcej »

Wspólnota mieszkaniowa może występować w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania lokali poszczególnych właścicieli.

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub też administratorem. Poniżej omówiony został zarząd powierzony.

czytaj więcej »

Często jest zadawane pytanie, czy wspólnota powinna być płatnikiem VAT, czy też nie ma takiej konieczności. Poniżej znajdziesz na nie prawidłową odpowiedź wraz z komentarzem.

czytaj więcej »

Wysokie ceny mieszkań oraz nieco gorsza niż przed laty dostępność kredytów skłania niektórych do zapewnienia sobie własnego lokum przez podnajem mieszkania. Korzystają na tym wynajmujący lokal w spółdzielni czy od innego właściciela lokalu. Często nie wiedzą oni jednak, że nie zawsze mogą podnająć wynajmowany przez siebie lokal ani też jakie konsekwencje wiążą się ze złamaniem zakazu podnajmu.

czytaj więcej »

wiper-pixel