WYDANIE ONLINE

Słuchanie głośnej muzyki, niesprzątanie po psie, parkowanie na trawnikach. Kłopotliwy sąsiad niejedno ma oblicze. W zależności od tego czego się dopuszcza, różnie należy reagować – zobaczmy jak.

czytaj więcej »

W dniu 28 maja 2019 r. na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Daje on szanse na polepszenie warunków technicznych budynków z wielkiej płyty.

czytaj więcej »

Członkostwo w spółdzielni albo we wspólnocie mieszkaniowej powoduje, że pewne rzeczy, w tym zobowiązania, stają się wspólne. Czy oznacza to, że niepłacący członek spółdzielni albo wspólnoty może obciążyć swoimi długami innych spółdzielców albo właścicieli lokali?

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub też administratorem. Poniżej omówiony został zarząd wybrany.

czytaj więcej »

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów, musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wspólnota mieszkaniowa wymienia piec centralny. Najpierw wisiało ogłoszenie, że ciepłej wody nie będzie od 26 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. Jest 02 września 2019 r. i wody dalej nie ma. Zarządca nie wywiesił informacji, że będzie dalej brak ciepłej wody. Dowiedziałam się o tym, od pana, który wymienia piec. Powiedział, że co najmniej jeszcze do 05 września 2019 r. musimy grzać wodę w czajniku. Czy możemy domagać się za to zmniejszenia czynszu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Przejąłem z dniem 1 sierpnia 2019 r. wspólnotę do zarządzania z bagażem, z którym się jeszcze nie spotkałem. Otóż są dwa lokale poważnie zadłużone: jeden około 30.000 zł, drugi ok. 15.000 zł. Właściciel jednego z nich ogłosił upadłość i sprawę przejął syndyk. Mam w związku z tym kilka pytań. Kto ma prawo sprzedaży lokalu w ramach zadłużenia? Jaka jest szansa, że wspólnota odzyska cały dług? Co jeśli wspólnota nie odzyska w całości długu?  Drugi lokal został zlicytowany i sprzedany innemu właścicielowi. Cześć długu wspólnota odzyskała. Dłużnicy mieszkają i pracują za granicą i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Co może w tym momencie uczynić wspólnota, aby odzyskać dług? Czy wspólnota może podjąć uchwałę, która umarza dług w tym przypadku? 

czytaj więcej »

Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od osób prawnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel