WYDANIE ONLINE

Umowa najmu to umowa, w której podmiot wynajmujący zobowiązuje się do oddania przedmiotu najmu w użytek najemcy w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu. Może ona być zawarta na czas określony lub nieoznaczony. W umowie takiej poza aspektami regulującymi podstawowe warunki najmu warto również uregulować kwestie związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością wynikającą z nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Umowa o profesjonalny zarząd nieruchomością wiąże się z przyjęciem przez zarządcę wielu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli zarządca nie będzie prawidłowo wykonywał swoich zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty odpowiedzialności osób zawodowo trudniących się zarządzaniem nieruchomościami.

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub administratorem.

czytaj więcej »

wiper-pixel