WYDANIE ONLINE

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ułatwia osobom uprawnionym dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu wobec spółdzielni mieszkaniowych.

czytaj więcej »

Zapewniając odprowadzanie ścieków z budynków wielorodzinnych zarządca powinien mieć na uwadze obowiązujące przepisy prawa. Dlatego też warto wiedzieć, kto i na podstawie jakich przepisów ponosi odpowiedzialność za uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

czytaj więcej »

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub też administratorem. Poniżej omówiony został zarząd w postaci jednoczesnego istnienia dwóch form zarządu.

czytaj więcej »

Nierzadko wystarczy nieco bardziej intensywny deszcz spadający pod (nie)odpowiednim kątem, aby mieszkańcy zaczęli narzekać na przeciekający dach. Narzekają przede wszystkim ci, którzy mieszkają na najwyższych kondygnacjach, natomiast lokatorzy usytuowani niżej mogą nie widzieć nawet powodu, aby ponosić koszty tego typu napraw. Jak zatem wyglądają obowiązki związane z naprawą przeciekającego dachu oraz usunięciem ewentualnych szkód, gdy nieruchomość ma ustanowionego zarządcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jest wspólnota mieszkaniowa. W budynku mieszka 15 rodzin. Mieszkania zostały wykupione na własność przez mieszkańców od starostwa. Oprócz jednego mieszkania wszyscy inni opłacają składkę na fundusz remontowy. Jak zarządca wspólnoty może dowiedzieć się, czy osoba zamieszkująca je, jest właścicielem mieszkania? Osoba ta nie płaci składki na fundusz remontowy, nigdy nie była na zebraniu wspólnoty, nagminnie nadużywa alkoholu. W mieszkaniu jest brud i smród. Odcięty jest prąd, woda i inne media. Osoba ta pijąc w mieszkaniu, oświetla je świeczkami. Mieszkańcy boją się, że może to spowodować pożar bądź inne nieszczęście. Proszę przybliżyć, jak można prawnie przywołać tę osobę do porządku, bądź się jej pozbyć. Nie wiemy, czy ta osoba zamieszkuje tam nielegalnie.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Co powinien „robić” system tzw. inteligentnego budynku? Jakie są rozwiązania, czym się charakteryzują?

czytaj więcej »

wiper-pixel