WYDANIE ONLINE

Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) powołana została do kontroli działalności organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, oraz organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. NIK może również przeprowadzać kontrolę innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. NIK może zatem przeprowadzać również kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych, ale tylko takim zakresie, w jakim spółdzielnie te korzystają ze środków publicznych.

czytaj więcej »

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2019 r., wspólnota mieszkaniowa wynajmując powierzchnię budynku pod reklamę, zobowiązana jest od wskazanego dochodu wpłacić zaliczkę na podatek, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

czytaj więcej »

Z różnych powodów mieszkaniec budynku wielolokalowego może chcieć zamontować własną antenę radiową na części wspólnej nieruchomości takiej jak np. dach. Zarządca, biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa, a także z przyczyn technicznych i estetycznych, często nie chce ułatwiać mieszkańcom podejmowania tego typu działań. Czy jednak ma do tego prawo?

czytaj więcej »

Split payment jest w Polsce od pewnego czasu obowiązkowym modelem płatności podatku VAT w przypadku niektórych podmiotów. Poniżej dowiesz się, czy i w jakim zakresie ma zastosowanie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

czytaj więcej »

W dzisiejszym wydaniu zaprezentujemy dwa ostatnie systemy inteligentnego budynku: LCN i EIB/KNX. Poniżej dowiesz się czym się charakteryzują.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności.

czytaj więcej »

Wielu specjalistów wykonujących due diligence w zakresie prawnym mówi o tym, że najważniejsze w nabywaniu nieruchomości jest sprawdzenie księgi wieczystej (KW). Nic bardziej mylnego! Oprócz KW istnieje jeszcze Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB). Który rejestr jest ważniejszy i co należy zrobić w przypadku rozbieżności danych w tych dokumentach?

czytaj więcej »

wiper-pixel