WYDANIE ONLINE

Sprawozdawczość wspólnot, zgodnie z ustawą o własności lokali, ogranicza się do obowiązku złożenia sprawozdania właścicielom lokali przez zarząd lub zarządcę sprawującego zarząd powierzony minimum raz do roku, na zebraniu zwołanym w I kwartale 2020 (art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy o własności lokali).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. właściciele lokali tworzących wspólnotę pomiędzy 4 a 7 lokalami stali się członkami tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności. Jak zatem wygląda ta procedura w różnych przypadkach?

czytaj więcej »

Ustawa o własności lokali w artykule 25 precyzyjnie reguluje kwestię zaskarżania podjętych uchwał.

czytaj więcej »

Zlecanie ślepo firmie geodezyjnej pomiaru powierzchni według jakieś normy pomiaru powierzchni jest zwykłym wyrzuceniem pieniędzy. Większość firm geodezyjnych nie wysila się, żeby spotkać się z zarządcą czy właścicielem obiektu po to, by poznać cel wykonania pomiarów budynku. Większość firm ślepo realizuje zlecenie. Dlatego chciałabym przedstawić Państwu strategię, jaką praktykujemy ze świadomymi zarządcami i właścicielami budynków przeznaczanych na cele komercyjne (biurowce, galerie handlowe, magazyny, kamienice na cele biurowe).

czytaj więcej »

Wielkość zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wynika z przyjętych w planie gospodarczym założeń finansowych, czyli założonych kosztów eksploatacji nieruchomości w danym roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel