WYDANIE ONLINE

W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przyczyną zmian są złe działania spółdzielni mieszkaniowych przede wszystkim w zakresie transparentności.

czytaj więcej »

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającej się w Polsce i ogłoszonej pandemii koronawirusa spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinny wdrożyć szczególne zasady działania.

czytaj więcej »

Zdarza się, że właściciel pierwotny – spółdzielnia, gmina czy deweloper – odmawia przekazania dokumentacji technicznej lub unika jej przekazania. Pozbawianie wspólnoty mieszkaniowej kompletnej dokumentacji technicznej ma oczywiście na celu ograniczenie przez właściciela pierwotnego własnych kosztów, ale również utrudnienie lub uniknięcie odpowiedzialności związanej z gwarancją czy rękojmią.

czytaj więcej »

Sąsiad podpiął się do mojego licznika z prądem i naciągnął rachunek na wielką kwotę. Jak mogę dojść swoich praw?

czytaj więcej »

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 24 października 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 568/19 wskazał, że w planie miejscowym nie można zawrzeć  zakazu „stosowania w nowych budynkach kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe". Zdaniem sądu kwestia ta może być uregulowana wyłącznie w uchwale sejmiku województwa wydanej na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytane: Czy wspólnoty muszą wysyłać sprawozdania finansowe do KAS? Jak to się ma z ustawą o rachunkowości i wspólnotami mieszkaniowymi? Dotychczas sprawozdanie finansowe to nie było typowe sprawozdanie finansowe a sprawozdanie zarządu z działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytane: Mam sąsiadów, którzy w związku z zaleceniami ministra zdrowia pracują zdalnie i całe dnie spędzają w domu. Upodobali sobie przesiadywanie na balkonie. Głośno rozmawiają i słuchają muzyki do późna. Dodatkowo jak jest ładna pogoda urządzają sobie grille. Strasznie utrudniają życie pozostałym sąsiadom, w tym mi. Czy można jakoś temu zaradzić?

czytaj więcej »

Powszechnie wiadomo, że we wspólnotach mieszkaniowych jednym z podstawowych obowiązków jest zwoływanie zebrań rocznych. W wielu wspólnotach te zebrania nie odbyły się z uwagi na rozpowszechniający się wirus COVID-19. Tymczasem bez tego zebrania trudno zarządzać wspólnotą mieszkaniową, bowiem nie ma uchwalonych zaliczek, ani planu gospodarczego.

czytaj więcej »

wiper-pixel