WYDANIE ONLINE

Wyrządzenie szkody sąsiadowi, np. przez zalanie czy chociażby uszkodzenie jego drzwi wejściowych przy wnoszeniu mebli na klatce, nigdy nie jest korzystne dla wzajemnych relacji. Sprawy komplikują jeszcze bardziej, gdy nie mamy ubezpieczenia, które pokryłoby daną szkodę. A co zrobić w sytuacji, gdy to nam szkodę wyrządził sąsiad bez ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów zobowiązany jest przekazywać wytworzone odpady do podmiotów mających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Czy w związku z tym właściciele wynajmowanych lokali mogą przekazać swoje odpady zarządcy nieruchomości?

czytaj więcej »

Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Spółdzielnie oraz wspólnoty mają możliwość ustanawiania przepisów porządkowych. Czy można nimi zabronić posiadania zwierząt w mieszkaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem zarządcą nieruchomości, w której jest sklep w podwórku – teraz zamknięty. Właściciel sklepu prosi o zwolnienie z płacenia za reklamę znajdującą się w gablocie na froncie kamienicy. Proszę mi podać podstawę prawną pozwalającą na zwolnienie go z płacenia od 1 kwietnia bez obawy, że wspólnota będzie protestować.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Z powodu zakazu organizacji zebrań roczne zebranie dużej wspólnoty, które miało się odbyć w marcu zostało odwołane. Właściciele otrzymali zawiadomienia wraz z rozliczeniem i sprawozdaniami za 2019 rok oraz projektem planu na 2020 rok. Jak teraz postąpić? Kiedy należy zwołać następne zebranie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o właściwości lokali, zarząd wspólnoty mieszkaniowej może być w każdej chwili odwołany. Na zebraniu obecnych jest 20 – 30 właścicieli lokali na 560 upoważnionych do głosowania. Czy uchwała jest zgodna z ustawą? Czy nowo wybranego zarządu na zebraniu nikt nie podważy, np. pisząc w uzasadnieniu: poważne podejrzenie o niegospodarność, przekroczenie uprawnień?

czytaj więcej »

wiper-pixel