WYDANIE ONLINE

W sytuacji wynajmu lokalów będących własnością spółdzielni podmiotom gospodarczym, zgodnie z przepisami prawa, można przekazać odpowiedzialność za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań. Wówczas przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę, w której wskażą podmiot, który przejmie odpowiedzialność za wytworzone przez nich odpady i będzie odpowiadał za ich przekazanie uprawnionemu odbiorcy.

czytaj więcej »

Żeby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

czytaj więcej »

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.

czytaj więcej »

Rynek nieruchomości odznacza się wyjątkową dynamiką. W każdej chwili na sąsiedniej działce mogą ruszyć prace budowlane, nawet jeżeli ich przeprowadzenie związane będzie z koniecznością wyburzenia starszych budynków na niej położonych. O ile sąsiedzi muszą do pewnego stopnia wytrzymywać z towarzyszącym budowie hałasem, to pewne praktyki dewelopera są niedopuszczalne. Chodzi tu o zaśmiecanie przez niego sąsiednich działek poprzez odpady pochodzące z procesu budowlanego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy zachodzi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną umową darowizny, należy do zerowej grupy podatkowej, a sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od chwili nabycia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy uchwała remontowa wspólnoty musi być poprzedzona zbieraniem ofert? Czy może być sytuacja odwrócona, w której mieszkańcy uchwalają, że przeznaczają np. 25.000 zł na wykonanie danej czynności z zastrzeżeniem, że jeżeli kwota będzie nie wystarczająca remont będzie kontynuowany w latach kolejnych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym? Oczywiście każde kolejne wydatkowanie będzie poprzedzone uchwałą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy koszty utrzymania garażu (sprzątanie, oświetlenie, konserwacja bramy garażowej oraz systemu odprowadzania spalin) powinny być rozłożone na wszystkich mieszkańców, czy tylko na mieszkańców, którzy wykupili tam miejsca parkingowe? 

czytaj więcej »

wiper-pixel