WYDANIE ONLINE

Osoby, które z uwag na swoje dochody nie mają możliwości kupienia własnego lokum, mają inne możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to przede wszystkim najem mieszkań komunalnych - na zasadach korzystniejszych niż rynkowe. Można także skorzystać z dodatku mieszkaniowego. W tym artykule zajmiemy się więc instrumentami wspomagającymi osoby najuboższe.

czytaj więcej »

Wieloosobowy zarząd wspólnoty jest organem kolegialnym, który wspólnie podejmuje decyzje, za które jego członkowie odpowiadają solidarnie. Pełnienie bowiem funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej to nie tylko prawo do podejmowania decyzji, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podjęte decyzje (karna i materialna). Stąd bardzo istotne jest dla osób działających w tym organie ustalenie zasad jego funkcjonowania, a przede wszystkim zasad podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Większość osób rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, decyduje się wykonywać ją we własnym mieszkaniu. Jakie wiążą się z tym formalności oraz jakie są konsekwencje finansowe wykorzystywania własnego mieszkania na potrzeby firmy?

czytaj więcej »

wiper-pixel