WYDANIE ONLINE

Pytanie: Zaproponowałem (z wyprzedzeniem) do przegłosowania przez właścicieli lokali projekt uchwały, jako wniosek formalny na zebranie sprawozdawcze za 2019 rok. Projekt ten dotyczył wyłącznie sprawnego i przejrzystego zarządzania zasobami wspólnoty mieszkaniowej, np. udzielenia pełnomocnictwa komisji skrutacyjnej wybranej na zebraniu sprawozdawczym do zliczenia wszystkich oddanych kart do głosowania z całego osiedla i spisania protokołu w tym temacie. Aktualnie komisja skrutacyjna liczyła głosy oddane tylko na zebraniu, a pozostałe liczyła administracja. Zarząd tylko podpisywał. Sam osobiście znalazłem błędy matematyczne, tj.: poniżej 50% głosów za, remonty powyżej 50 tys zł., wymagana uchwała wspólnoty mieszkaniowej (zgoda), zestawienie poniesionych kosztów(wydatków): informacja kwartalna w systemie weles3.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W jaki sposób można znaleźć miejsce uszkodzenia kabla znajdującego się w ziemi?

czytaj więcej »

Gdy domu nie chroni system kompleksowy, stosuje się ochronę przed wybranymi zagrożeniami, używając czujników autonomicznych ni połączonych z centralą alarmową.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony obiektów, rozwiązania techniczne: domofonów, wideodomofonów, kamer wideo, czujek ruchu, czujek sygnalizujących próbę sforsowania okna lub drzwi, czujników zalania wodą i pojawienia się toksycznych gazów. W tym tekście przedstawiamy urządzenia wykrywające obecność dymu, gazu czy wibracje występujące przy próbie włamania do sejfu.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja żona prowadząc działalność gospodarczą, w sierpniu tego roku podpisze umowę z deweloperem na wykonywanie czynności zarządcy nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej. Sama będąc księgową, zajmie się rozliczaniem wspólnoty, a czynności wynikające z obowiązków zarządcy będę wykonywał ja. Oczywiście prawnie jestem umocowany jako osoba współpracująca. Proszę o odpowiedź na pytania: 1) Jak wygląda sprawa RODO we wspólnocie mieszkaniowej? Czy firma żony powinna podpisać umowę powierzenia danych osobowych ze wspólnotą mieszkaniową, czy z każdym właścicielem lokalu z osobna? Czy może jednak wystarczy podpisać oświadczenie odnośnie tego, kto wtedy występuje jako strona na umowie? 2) Czy ja jako zarządca wykonujący swoje obowiązki powinienem mieć dodatkową umowę? Jeśli tak to z kim?3) Czy jest jakiś wzór umowy, który moglibyśmy zastosować?

czytaj więcej »

Zasady przydziału mieszkań rotacyjnych nie były uregulowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji ukształtowała się niejednolita praktyka dysponowania nimi przez spółdzielnie mieszkaniowe. Z artykułu dowiesz się czym było mieszkanie rotacyjne i w jaki sposób przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozstrzygnęły o statusie prawnym członków spółdzielni zamieszkujących mieszkania rotacyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy w budynku wspólnoty mieszkaniowej o 3 kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych i 1 podziemnej, zawierającej komórki przynależne do lokali oraz pomieszczenia gospodarcze, nieposiadającym centralnej instalacji grzewczej, możliwe jest usytuowanie w piwnicach pieców węglowych zasilających poszczególne lokale? Jakie wymogi formalne muszą być spełnione? Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę odnośnie wyrażenia zgody z zastrzeżeniem konieczności realizacji tego typu kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi? Budynek został zrealizowany w latach 30. XX wieku jako obiekt murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropach żelbetowych i dachu o konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną karpiówką. Zawiera 18 lokali mieszkalnych w 3 klatkach schodowych. Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

czytaj więcej »

wiper-pixel