WYDANIE ONLINE

Pytanie: Mieszkam na osiedlu składającym się z sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości czterech kondygnacji. 15 maja 2017 r. na podstawie przedstawionej przez wykonawcę technologii zarząd wspólnoty mieszkaniowej podpisał umowę z wykonawcą na remont balkonów na sumę ok. 2,5 mld zł.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 1.0 stanowi, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej może odbyć się w ciągu 6 tygodni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W ocenie Rzecznika Prawa Obywatelskich (dalej: RPO) konieczne jest wprowadzenie przepisów, które umożliwią podejmowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe działań w sprawach niecierpiących zwłoki.

czytaj więcej »

Umowa sprzedaży jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej zawieraną umową w obrocie gospodarczym, spośród umów prowadzących do przeniesienia rzeczy i praw. Wykorzystywana jest często w praktyce zarówno w kwestii obrotu profesjonalnego i konsumenckiego, jak i powszechnego. Zawierając umowę sprzedaży, należy brać pod uwagę odpowiednie oczekiwania kupującego związane z funkcjonowaniem i przeznaczeniem rzeczy. Ma on prawo domagać się nie tylko jej ogólnej sprawności pod względem technicznym, lecz także normalnego i prawidłowego działania wszystkich elementów, wynikających z realizacji ustaleń między sprzedawcą a kupującym.

czytaj więcej »

Budowa przyłącza energetycznego jest dość skomplikowaną materią, zwłaszcza w przypadku większych inwestycji. W tym artykule przeczytasz czym przyłącze właściwie jest, jakie są warunki przyłączeniam do sieci, gdzie to przyłącze zlokalizować oraz co mówi o nim orzecznictwo sądowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zamierzamy zlecić w przetargu wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę węzłów cieplnych. Dostawca ciepła uzależnia akceptację projektu od wskazania w nim konkretnych nazw produktów, które mają być użyte do przebudowy. Obawiam się, że dostawca ciepła nie zgodzi się także na użycie równoważnych produktów. Jak w tej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku wielomieszkaniowym zgodnie z umową z generalnym wykonawcą. Niektóre elementy instalacji są częściowo związane z infrastrukturą zewnętrzną. W szczególności przyłącze elektryczne (główna linia zasilająca do transformatora) i teletechniczne, np. internetowe (kanalizacja teletechniczna). Czy te przyłącza są obciążone VAT 8%, czy 23%? A może należy to podzielić, np. 30% dla budynku (VAT 8%), a 70% dla terenu zewnętrznego (VAT 23%)? Oświetlenie zewnętrzne mamy wykonać z 23% stawką VAT, ponieważ jest to zlokalizowane poza bryłą obiektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wspólnota podjęła uchwałę w sprawie montażu szlabanu na nieruchomości, ale uchwała ta została zaskarżona przez jednego z właścicieli lokali usługowych. Wspólnota otrzymała pozew o uchylenie uchwały lub ewentualne stwierdzenie jej nieważności. Czy wystarczy odpowiedzieć do sądu, że uchwałę się uchyla?

czytaj więcej »

wiper-pixel