WYDANIE ONLINE

Pytanie: Chciałbym zmieni sposób użytkowania swojego mieszkania, tzn. przekształci je w aparthotel dla osób przebywających na kwarantannie. Poza tym chciałbym wybudować schody od chodnika do balkonu, aby w ten sposób stworzyć oddzielne wejście dla ww. osób, aby nie korzystały z klatki i schodów ogólnie dostępnych w bloku (mieszkanie jest na parterze). Prowadzę działalność leczniczą – jestem lekarzem  i chciałbym skorzystać z możliwości jakąś daje ustawa COVID-19. Czy mogę to wszystko wykonać? Jeśli tak to jak? Od czego zacząć?

czytaj więcej »

Najnowszy projekt ustawy zawiera zmiany w ustawie o odpadach (uo) w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego (część została już transponowana do przepisów krajowych).

czytaj więcej »

Uiszczanie opłaty abonamentowej (dalej: opłata RTV) to obowiązek każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, z wyjątkiem osób zwolnionych na podstawie ustawy. Jest to danina na rzecz funkcji społecznej, którą zamiast państwa realizują media publiczne.

czytaj więcej »

Od 30 listopada 2020 r. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa dysponują nowym środkiem reagowania na przemoc domową i spowodowane nią zagrożenie – nakazem natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazem zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Ma to na celu zapewnić możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ogół właścicieli których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota ta może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Oznacza to, że jest ona odrębnym od członków wspólnoty tworem, zbiorem praw i obowiązków.

czytaj więcej »

W dzisiejszym artykule znajdziesz trzecią i ostatnią część poświęconą wpływie wspólnoty i spółdzielni na treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dowiedziałeś się m.in. jaka jest istota studium, jakie pełni funkcje, jakie są skutki prawne jego uchwalania oraz jakie są środki prawne dotyczące sporządzania studium. W dzisiejszym artykule przeczytasz natomiast na temat zaskarżania studium do sądu administracyjnego oraz statusie strony w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. Zachęcam do lektury!

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czym jest woda szara i jakie wymagania należy spełnić, aby móc ją zagospodarować? 

czytaj więcej »

wiper-pixel